Bij welke soort misdrijven is er sprake van ernstige inbreuk op de rechtsorde?

Ik zelf dacht aan zwaardere misdrijven, zoals moord, handel in drugs, mensenhandel, wapenhandel maar ook financiële misdrijven, zoals fraude. Geldt dit ook voor 'minder ernstige' misdrijven, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling, oplichting etc?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

1. Er is sprake van ernstige inbreuk op de rechtsorde als het gaat om misdrijven met een gewelddadig karakter of door hun omvang grote nadelige gevolgen heeft voor de samenleving en 2. Er moet ook sprake zijn van samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven, dan wel om samenhang met andere misdrijven die in het georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd. De tekst: - gezien hun aard of samenhang met andere door de betrokkene begane misdrijven- , duidt niet alleen op de delictsomschrijving in de wet, maar ook op de ernst van de feiten en omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd of wordt beraamd. De concrete feiten en omstandigheden moeten worden meegewogen bij een beoordeling of sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Het kan gaan om misdrijven als moord, handel in drugs, wapenhandel, mensenhandel, ernstige financiële misdrijven, zoals omvangrijke ernstige fraude, bijvoorbeeld een Btw-carrouselfraude. Dergelijke misdrijven schokken de rechtsorde ernstig door hun gewelddadige karakter of door hun omvang en gevolgen voor de samenleving. Ook minder ernstige misdrijven kunnen een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde, doordat zij in combinatie met andere misdrijven worden gepleegd. Kleine fraudes waarvan kan worden vermoed dat deze deel uitmaken van een omvangrijke en ernstige vorm van fraude. Valsheid in geschrifte in combinatie met omkoping van ambtenaren met het oog op verkrijging van vergunningen voor bedrijven. Bij de beoordeling of er bij het gepleegde misdrijf sprake is van ernstige inbreuk op de rechtsorde dient altijd te worden vastgesteld of er sprake is van samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven, dan wel om samenhang met andere misdrijven die in het georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd. Misdrijven die gezien hun aard of samenhang met andere door de betrokkene begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, worden genoemd in het Besluit Politiegegevens, Artikel 3:1. Ernstige inbreuk rechtsorde misdrijven (artikel 10, eerste lid, onderdeel a, onder 3°) https://wetten.overheid.nl/BWBR0023086/2020-01-01

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100