een vertrouwelijke email aan anderen publiceren, is dat strafbaar?

A stuurt een vertrouwelijke email aan B, maar C krijgt dit toevallig onder ogen, en stuurt het zonder toestemming van A door aan allerlei andere personen; is dit strafbaar? graag met wetsartikel erbij

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is mogelijk strafbaar onder artikel 139c en/of 273d Sr. Dan moet je dat dus of doen via "hacken" of doen als medewerker bij een telecombedrijf. En als dat niet via die weg mogelijk is, omdat de in het artikel genoemde geval niet van toepassing is, staan in de reactie nog meer mogelijkheden. http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/139c.html Artikel 139c 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk. ..... https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel273d Artikel 273d 1. Met gevangenisstraf van ..... de persoon werkzaam bij een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst: a. die opzettelijk en wederrechtelijk van gegevens kennisneemt die door tussenkomst van zodanig netwerk of zodanige dienst zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen en die niet voor hem zijn bestemd, zodanige gegevens voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt; b. .... c. die opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van zodanige gegevens aan een ander bekendmaakt; d. die opzettelijk en wederrechtelijk een voorwerp waaraan een gegeven omtrent de inhoud van zodanige gegevens kan worden ontleend, ter beschikking stelt van een ander. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon werkzaam bij een aanbieder van een niet-openbaar telecommunicatienetwerk of een niet-openbare telecommunicatiedienst. https://blog.iusmentis.com/2007/08/07/juridische-status-van-e-mail/ Wie echter zonder ‘hacken’ een mail van een ander onder ogen krijgt, is in principe vrij de inhoud daarvan verder te vertellen. Maar dat moet hij dan wel in zijn eigen woorden doen. Want op de tekst van de e-mail zelf zit dus auteursrecht. ***** Verder zou je nog kunnen kijken of het publiceren van de tekst nog valt onder o.a. de auteurswet, privacywet (AVG), smaad. Maar dat zou dan natuurlijk weer gelden voor elk stuk tekst of informatie, niet specifiek voor een e-mail. En ook is dan niet zozeer van belang wie die informatie deelt. Wat echter wel kan is dat de communicerende partijen zijn overeengekomen dat de informatie niet gedeeld mag worden. Als dat dan toch gedaan wordt zou dat een contractsbreuk kunnen betekenen.

Bronnen:
https://blog.iusmentis.com/2007/08/07/juri...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100