Als je in Turkije bent getrouwd hoe gaat de omzetting dan bij registratie in Nederland?

Stel je trouwt in Turkije. Je huwt daar in gemeenschap van goederen dus zonder huwelijkse voorwaarden. Je wilt dat huwelijk laten registreren in Nederland. Nu leidt een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden in Nederland tot een beperkte gemeenschap van goederen (alleen voor zover je voor het huwelijk alles samen had) maar je bent wel in gemeenschap van goederen getrouwd in Turkije. Hoe gaat dan de omzetting?
Even voor de duidelijkheid. Voor mijn specifieke vraag gaat het om twee Nederlanders (waarvan één met Turkse achtergrond) die in Nederland wonen en alleen voor het wettelijk huwelijk even in Turkije trouwen en kort daarna weer terug gaan Nederland. Als zijn hun Turkse huwelijk dan willen registreren in Nederland hoe gaat dat dan? Overigens geen van beide hebben de turkse nationaliteit cq paspoort

Toegevoegd op 19 juli 2019 11:50: omschrijving

Weet jij het antwoord?

/2500

Het huwelijksgoedrenrecht van het land waar woont telt, waar je trouwt is irrelevant. Aanvulling: het "omzetten" van een akte gebeurt via het Bureau Buitenlandse Akten van de gemeente Den Haag. Dat heeft geen invloed op het huwelijksgoederenrecht, maar zorgt er wel voor dat het huwelijk in Nederland bekend is. De gemeente Den haag kan vervolgens noodzakelijke verklaringen/afschriften afgeven, zodat je niet steeds terug hoeft naar Turkije.

Toegevoegd op 19 juli 2019 14:28: bron, tekst
Bronnen:
https://www.denhaag.nl/nl/akten-en-verklar...

Wat het trouwen in Turkije in gemeenschap van goederen betreft, het volgende: Bij huwelijken die gesloten worden in Turkije, is het naar de regels van het Nederlandse internationaal privaatrecht zeer wel mogelijk dat het huwelijksgoederenregime beheerst wordt door het Turkse recht. Het Turks recht kent sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 geen gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Van belang is ook of het huwelijk vóór of na 1 januari 2002 is gesloten. Tot 1 januari 2002 gold het oude Turkse Burgerlijk Wetboek van 4 oktober 1926. Het Turkse recht kende een stelsel van uitsluiting van iedere gemeenschap als wettelijk stelsel. Beide echtgenoten behielden de eigendom, het bestuur en het genot van zijn eigen vermogen. Inkomsten uit arbeid en vermogen waren privé. Partijen konden door het sluiten van huwelijkse voorwaarden afwijken van het wettelijke stelsel. Per 1 januari 2002 is het huwelijksvermogensrecht in Turkije veranderd. Het Turkse wettelijke stelsel van uitsluiting van iedere gemeenschap is vervangen door een stelsel van verrekening van de verwervingen en geldt de gemeenschap van aanwas. In het nieuwe Turkse wettelijke stelsel ontstaat er dus in beginsel door het huwelijk géén gemeenschap of beperkte gemeenschap van goederen. Ieder der echtgenoten is alleen eigenaar van de goederen die hij of zij verworven heeft. Dat betekent dat alleen de schulden of het vermogen dat tijdens het huwelijk worden of wordt verkregen, gemeenschappelijk worden/wordt. Om dit alles bij de omzetting van de voorwaarden, voor of na de registratie in goede banen te leiden, heeft men de hulp nodig van een notaris of advocaat die is gespecialiseerd in internationaal personen- en familierecht. De ambtenaar van de burgerlijke stand vertelt hoe lang het duurt en aan welke voorwaarden dient te worden voldaan voordat een in Turkije gesloten huwelijk kan worden ingeschreven in de BRP. De voorwaarden kunnen per situatie enorm verschillen. Dan is het niet zo dat een huwelijk automatisch ook voor de Nederlandse wet wordt erkend. Melden bij de BRP is in ieder geval wel verplicht als beide partners de Nederlandse nationaliteit hebben.

Toegevoegd op 17 juli 2019 11:21: bron
Bronnen:
https://www.estateplanningexpert.nl/lay/me...
http://www.advocaatturkije.nl/2010/08/huwe...
https://accountantweek.nl/artikel/automati...

Door middel van "rechtskeuze" (van het huwelijksvermogensregime). Mocht het zo zijn dat het Turks huwelijksvermogensregime geldt (en zal blijven gelden vanwege de voorwaarden in het Haags Huwelijksvermogensverdrag) voor een stel dat zich in Nederland wil vestigen, en zij willen zorgen dat het regime omgezet wordt, kunnen ze dat bij een notaris regelen door middel van een rechtskeuze uit te brengen. Vaak maar niet altijd gepaard met het ook opnemen van bijv. huwelijkse voorwaarden. Zo gaat de "omzetting"(rechtskeuze) in werking: https://www.notarisweggemans.nl/artikelen/familierecht/19-artikelen/familierecht/64-rechtskeuze-huwelijksvermogensrecht-2 In Nederland kunt u altijd de rechtskeuze uitbrengen in een notariële akte. Uw rechtskeuze kan onderdeel zijn van huwelijkse voorwaarden. De rechtskeuze en huwelijkse voorwaarden kunnen dan in dezelfde akte worden opgenomen. U kunt ook een rechtskeuze zonder huwelijkse voorwaarden maken. Dan wordt alleen de rechtskeuze in een notariële akte opgenomen. Kiest u voor buitenlands (= niet-Nederlands) recht of brengt u de rechtskeuze in het buitenland uit, dan kan de vorm van de rechtskeuze door het door u gekozen recht worden voorgeschreven. De rechtskeuze moet dan in ieder geval op schrift staan. Het stuk moet van een datum worden voorzien en door u en uw echtgenoot worden ondertekend. De vraag is of het door jou genoemde specifieke geval echter of het regime niet automatisch al het Nederlandse is. Van belang is namelijk is namelijk waar het stel direct na trouwen zich vestigt (en welke nationaliteit deze heeft). Maar wat ook niet vergeten moet worden is dat Turkije zo'n rechtskeuze niet per se erkent. http://www.sbvg.nl/familierecht/huwelijk-en-huwelijksvoorwaarden/huwelijk-met-internationale-aspecten.html U heeft de Nederlandse nationaliteit en uw echtgenoot heeft de Turkse nationaliteit. U gaat na uw huwelijk in Nederland wonen. Het Nederlandse recht is van toepassing (let wel: Turkije is geen verdragspartij. De Turkse autoriteiten passen andere regels dan de verdragsregels toe en kunnen dus tot een andere conclusie komen. Dit is bijvoorbeeld van belang indien u of uw echtgenoot in Turkije een huis bezit). === Enkel het registreren van een huwelijk heeft dus geen effect op het geldende regime.

Toegevoegd op 19 juli 2019 11:52: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100