Mag een advocaat adviseren om te ontkennen iets te weten wat men wel weet?

Stel twee jongens rijden op een scooter en rijden een vrouw dood. De bestuurder van de scooter (A) weet natuurlijk dat hij reed en degene die achterop zit (B) weet ook dat hij niet reed. Nu kan de rechter geen van beide veroordelen als niet duidelijk is wie van hen reed. Zonder advocaat hadden ze misschien de waarheid vertelt, maar de advocaat adviseert hen om te ontkennen dat wat men weet. Mag dat de advocaat doen?
Natuurlijk kan men zich beroepen op zijn zwijgrecht, maar kan in dat geval de rechter besluiten van deelname van beide personen aan het ongeval omdat beide partijen (of in ieder geval één persoon) samenwerken? Of kan van deelname alleen sprake zijn ten tijde van het ongeval en niet achteraf gedurende het proces?

Weet jij het antwoord?

/2500

Deze vraag bezit reeds een denkfout. Namelijk dat het enkele feit dat iemand tegen mij zegt dat hij/zij schuldig is automatisch het feit oplevert dat ik weet dat hij/zij schuldig is. Dat weet ik niet, want ik was er niet bij. Er zijn zelfs verdachten die je tijdens het eerste verhoor na hun aanhouding kunt laten bekennen dat zij Kennedy vermoord hebben. Stel dat ik er wel bij was, dan wordt ik niet zijn verdediger, maar eventueel een gewone getuige die onder ede staat. Dat is dan dikke pech voor één van de twee als geconstateerd wordt dat mijn waarnemingsvermogen op dat moment 100% in orde was. De proceshouding wordt door de cliënt in samenspraak met zijn advocaat bepaalt. Er zijn drie mogelijkheden; bekennen, ontkennen en zwijgen. De advocaat zorgt voor de rechtsbescherming van zijn cliënt. Daartoe is de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep: a) onafhankelijk ten opzichte van zijn cliënt, derden en de zaken waarin hij als zodanig optreedt; b) PARTIJDIG bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van zijn cliënt; c) deskundig en kan hij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden; d) integer en onthoudt hij zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt; en e) vertrouwenspersoon en neemt hij geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen. De advocaat vertegenwoordigt maar één verdachte. Hij adviseert dus niet hen maar één van de twee. Deze mogen beiden gebruik maken van hun zwijgrecht, zij hebben zelfs het recht om te liegen of het gedrukt staat. Als het gaat om het feit wie er wel of niet reed, is het de taak van de advocaten om te bewijzen dat de andere verdachte reed. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-advocatuur Of de rechter hen niet kan veroordelen omdat niet duidelijk wordt wie er wel of niet reed, is per zaak verschillend. Bij zo iets ernstigs als dood door schuld spelen altijd heel verschillende relevante feiten mee. Als je deze vraag stelt nav de filmdocumentaire van Hetty Nietsch over de Nijmeegse scooterzaak van begin 2010, dan is hier de definitieve uitslag. De twee verdachten zijn veroordeeld door de rechtbank, vrijgesproken en weer veroordeeld door gerechtshoven. Als sluitstuk heeft de Hoge Raad in februari 2010 bepaald dat de veroordelingen van de twee verdachten in de zogenoemde Nijmeegse scooterzaak wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer in stand blijven. In regel 7 staat: wordt ik, moet zijn: word ik.

Toegevoegd op 25 februari 2019 13:58: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100