Moet een fietser bij een ongeval blijven als hij deze heeft veroorzaakt maar zelf niet geraakt is?

Een fietser steekt over zonder voorrang te geven op en waar dat duidelijk staat aangegeven plek buiten de bebouwde kom, met als gevolg dat er een botsing ontstaat tussen andere weggebruikers. Gezien de fietser de oorzaak is van het ongeval door zijn "snelle actie" moet deze dan bij het ongeval blijven en is dat doorrijden na een ongeval?

Toegevoegd na 1 uur:
De politie maakt overigens alleen een aantekening, de fietser is niet meer te achterhalen. Mijn auto is goed stuk en waarschijnlijk niet meer rendabel om te repareren. Nu maar hopen dat de verzekering inziet dat het niet mijn schuld is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Artikel 7 van de wegenverkeerswet geeft hier duidelijk antwoord op: _________________________________________________ 1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht; b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. 2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig. _________________________________________________ Duidelijk dat de fietser hier een misdrijf heeft gepleegd waar een maximale straf op staat van: Artikel 175 wegenverkeerswet: _________________________________________________ 3. Overtreding van de artikelen 7, eerste lid, 8, 9, eerste, tweede, vierde, vijfde, zevende en negende lid, 41, eerste lid, onderdelen a en b, 51, eerste lid, 61, eerste lid, onderdeel c, 74, 114, 151j,162, derde lid, 163, tweede, zesde, achtste en negende lid, en van de in artikel 4, tweede en vijfde lid, bedoelde regels voor zover het betreft een verbod tot het gebruik van verlichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. _________________________________________________ Succes

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/voll...

Natuurlijk moet je blijven tenzij je het echt echt echt niet hebt gemerkt, anders is het inderdaad doorrijden na het veroorzaken van een ongeluk.

Er zal iig een proces verbaal opgemaakt moeten worden en verzekeringsformulieren ingevuld. Je zult er dus moeten bij blijven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100