Kan de economische waarde van een huis ook achteraf vastgesteld worden ivm legitieme portie?

(Hypothetische vraag en gekozen bedragen wat extreem gekozen)
Ik ben weduwe en onterf mijn enig kind, ik maak mijn enig overgebleven broer de enige erfgenaam in het testament.
Daarna gebeurt het volgende:
(voor gemak heb ik geen andere bezittingen/geld anders dan woning, wel (hypotheek)schuld van **115.000)
1 januari 2018 WOZ-waarde 200.000 eu
1 mei 2018 huis buren wordt verkocht 110.000
2 juni 2018 ik overlijd
3 juni 2018 huis andere buren verkocht *155.000
--- Kind eist legitieme portie op
1 januari 2019 WOZ-waarde 120.000 eu
2 januari 2019 broer verkoopt huis voor 115.000 euro
Broer betaalt schulden/hypotheek en verrekent die met de opbrengsten en houdt 0 euro over (dankzij de 115.000 euro van de verkoop huis).
Zoon komt met advocaat en rekent: *155.000-**115.000= 40.000 euro (erfenis) en wil van dat bedrag de legitieme portie gaan berekenen.
Broer stemt hier niet mee in. Dit zou namelijk betekenen dat de legitimaris voordeel heeft en de erfgenaam er schuld aan zou overhouden. Daarnaast wil de broer dan het bedrag van 130.000 aanhouden of op zijn minst het huis laten taxeren op het moment van overlijden (er zijn wat verschillen in de huizen van de buren).

De vraag is kan je uberhaupt een huis laten taxeren op een terugliggende datum.

Daarnaast kan het dus zo voorkomen dat erfgenaam benadeeld wordt en legitimaris er beter van wordt?

Weet jij het antwoord?

/2500

De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden. De waardering van de goederen van de nalatenschap moet gebeuren op - het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de overledene - . Het gevolg is dat de erfgenamen de legitimaris een geldbedrag moeten afgeven ter grootte van zijn legitieme portie per de overlijdensdatum van de erflater. De oom moet het onterfde kind dus een geldbedrag betalen gebaseerd op de grootte van de schuld die hij heeft bij het onterfde kind, gebaseerd op het erfrecht. Stel dat de huizenprijzen zakken en de erfgenamen hebben moeite om het huis te verkopen, dan heeft de legitimaris daar geen last van. Hij heeft gewoon recht op zijn legitieme vordering die na zes maanden opeisbaar is geworden. De taxatie en/of waardebepaling gaat in kort na de dag van overlijden en zal niet veel afwijken van de WOZ-waarde die bekend is. Het Kadaster registreert verkoopgegevens van alle Nederlandse woningen. Men kan nu voor een klein bedrag bij het kadaster de waarde van een woning opvragen zoals deze voor een vergelijkbare woning in bv in 2016 zou zijn geweest. Men kan ook een Calcasa-rapport aanvragen. De waardebepaling wordt gedaan door middel van de berekening van 25 gerealiseerde woningtransacties in de straat en buurt in de gevraagde periode. Daarbij stelt de rekenmodule een onder- en bovengrens vast. http://www.calcasa.nl/ https://verklaringvanerfrechtservice.nl/legitieme-portie-onterfd-kind-daalt-niet-mee-bij-waardedaling-erfenis/

Toegevoegd op 19 mei 2018 21:52: tekst
Bronnen:
https://www.erfenisadvies.nl/erfrecht-uitg...
https://www.avdw.nl/actualiteiten-1/blog/b...
http://www.erfrechtonline.nl/clients/legit...

Me beperkend tot de kern van je vraag: ja, dat kan. Een makelaar/taxateur beschikt over lijsten en tabellen van de prijsontwikkeling van (vergelijkbare woningen in de afgelopen jaren. Dus als hij/zij nu de woning taxeert kun je eenvoudig berekenen wat de waarde op X datm geweest zal zijn. NB: met de WOZ-waarde kun je niet veel. Dat is te grofmazig, en bovendien wordt de taxatie vaak aan de lage kant gehouden, om een vloed aan bezwaarschriften te voorkomen. Als het gaat om het verdelen van een erfenis zul je echt moeten laten taxeren. Als er onenigheid over de erfenis is kun je - vooraf - afspreken dat beide partijen een taxatie laten doen, en dat je het gemiddelde van de twee bedragen zult nemen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100