Hoe gaat de notaris om met een onderhands testament?

Stel, 2 vriendinnen van in de twintig schrijven hun testament en leggen dit vast op film. Hun naam, adres, geboortedatum, alles staat erbij. Ze laten beiden alles wat ze bezitten aan elkaar na. Daarna filmen ze hoe ze deze film in een geadresseerde envelop bij de notaris in de bus gooien.
Hoe zou die daar mee om gaan? En moet die wil dan worden uitgevoerd?
Ik schrijf een boek en wil graag dat alles klopt.
Bedankt alvast.

Weet jij het antwoord?

/2500

Zodra de notaris van de inhoud heeft kennisgenomen en weet waar de brief vandaan komt gaat alles retour. De notaris doet er verder niets mee. Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten: 1. het moet door de testamentmaker zelf volledig eigenhandig geschreven worden: een getypt testament is ongeldig; 2. de vermelding van de naam en datum zijn onontbeerlijk, vermits men moet kunnen oordelen of het document werkelijk de laatste wilsbeschikking van de testamentmaker is. Men vermeldt dus het jaar, de maand en de dag; 3. tenslotte is de handtekening noodzakelijk. Zij is bij uitstek het identificatiemiddel van het document. Toegevoegd na 1 minuut: Elke persoon moet afzonderlijk zijn testament opmaken. Een testament dat door twee of meer personen samen op één document gemaakt wordt is ongeldig. Toegevoegd na 7 minuten: Als het testament met mechanische middelen wordt geschreven, dat wil zeggen door middel van een typemachine of een computer, dan moet iedere pagina van het testament zijn voorzien van een handtekening van de erflater. Iedere pagina moet bovendien genummerd zijn om misverstanden te voorkomen. Het testament dat door u of een derde is opgemaakt en aan de omschreven voorwaarden voldoet moet vervolgens in een gesloten envelop worden gedaan. Ieder moet vervolgens naar de notaris om zijn eigen testament in de gesloten enveloppen aan de notaris 'ter hand te stellen' dus persoonlijk overhandigen en niet in de brievenbus gooien. De erflaters moeten bij overhandiging verklaren dat het aangeboden stuk de uiterste wil bevat en dat aan de vereisten is voldaan zoals hierboven is opgesomd.

Bronnen:
http://www.tinekegrootnotaris.nl/testament

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100