Waarop is -juridisch gezien- de autoriteit van de overheid in Nederland precies gebaseerd?

In Nederland hebben we een overheid, die de autoriteit heeft om wetgevend, rechterlijk en uitvoerend op te treden. Die dus de autoriteit heeft iemand te straffen als diegene bijvoorbeeld ergens te hard zou hebben gereden.

Maar stel nu dat zo iemand als volgt zou redeneren: "mij is nooit om instemming/bevestiging gevraagd dat ik deze autoriteit erken. En dus weiger ik principieel om een dergelijke autoriteit te erkennen, ook al ben ik het in de praktijk met praktisch alle wetten eens."

Nu neem ik aan dat er in de wet ergens iets staat /een stelregel is om zulk verweer bij voorbaat onmogelijk te maken. Iets als "Alle ingezetenen van Nederland zijn automatisch onderworpen aan de wetten en regels van dit land". Vergelijk bijvoorbeeld de 'juridische fictie' "iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen" waarvan het hoofddoel is om het verweer "maar ik wist niet dat X niet mocht dus is het niet eerlijk dat ik daarvoor straf krijg" onmogelijk te maken.


Even voor de duidelijkheid: ik ben dus _niet_ geïnteresseerd in antwoorden/reacties als : 'Je moet toch een overheid hebben om zaken centraal te regelen', of 'zonder zo'n aanname is een samenleving onmogelijk', of 'een samenleving geeft hiervoor impliciet toestemming'-- zulke dingen kan ik zelf ook nog wel bedenken.

Wat ik me afvraag is hoe de Nederlandse overheid haar eigen gezag in juridische zin _precies_ rechtvaardigt, anders dan dit soort vrij vage overwegingen. Puur uit theoretische interesse overigens.

Weet jij het antwoord?

/2500

De Nederlandse overheid hoeft haar eigen gezag in juridische zin niet te rechtvaardigen, want dat zou een cirkelredenering worden. Een individu kan roepen dat hij het gezag van de staat niet erkent, maar zolang de meerderheid dat wel doet heeft te staat bestaansrecht. En met meerderheid bedoel ik niet alleen de inwoners van die staat, maar ook de rest van de wereld.

Volgens mij is de autoriteit juridisch gezien nergens op gebaseerd. Het gaat om macht. Die macht wordt uitgeoefend door de politie. Die kan je arresteren en je gevangen nemen. Als voldoende mensen hiertegen rebelleren is die macht te breken. Een revolutie, dus.

De autoriteit van de overheid is gebaseerd op de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden die voor iedere Nederlander geldt. De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en de hoogste nationale wet van Nederland. De Grondwet bepaalt wie de macht in de praktijk uitoefenen in zo’n staat en hoe dat gebeurt. Zij bevat de regels voor de Nederlandse staatsinrichting. De Grondwet regelt de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koning. Daarin staat ook hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat. Maar belangrijk is ook dat de grondrechten en plichten van alle Nederlanders in de Grondwet staan opgenomen. Er staat in hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat. De Grondwet stelt ook vast welke invloed en macht het Nederlandse volk heeft in de staat. In de Grondwet zijn alle grondrechten en plichten opgenomen zoals die gelden voor de overheid en alle Nederlandse burgers. De meeste plichten worden opgelegd door middel van wetten en algemene rechtsbeginselen met een grondwettelijke waarde. Een Nederlandse wet in formele zin is een besluit van de regering en de Staten-Generaal samen en geldt voor iedere Nederlander. Artikel 2 lid 1 van de grondwet stelt dat de wet regelt wie Nederlander is. Die wet is er, nl de Rijkswet op het Nederlanderschap. Nederland is een rechtsstaat.Dat betekent dat iedere Nederlander dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. De regels van de autoriteit van de overheid die gebaseerd is op de Grondwet. Als men het principe huldigt: ‘mij is nooit om instemming/toestemming gevraagd om deze autoriteit te erkennen dus weiger ik deze autoriteit te erkennen’ erkent en eerbiedigt Grondwet niet.Men doet dus afstand van de ongeveer twintig grondrechten, de fundamentele rechten en mensenrechten. Je wordt een vreemdeling zonder papieren in eigen land.

Bronnen:
https://njcm.nl/actueel/rapport-staatscomm...
https://www.denederlandsegrondwet.nl/93530...
https://www.overheid.nl/zo-werkt-de-overhe...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100