Is het bestuursrechtelijk toegestaan om een gemeente onder curatele te stellen omdat die gemeente niet wil meewerken aan gemeentelijke herindeling?

Ik dacht, dat het zo was, dat uitsluitend financiële motieven een onder curatele stelling kunnen rechtvaardigen. Gebruikt men andere motieven, dan is volgens mij sprake van strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, in dit geval zou hier volgens mij sprake zijn van detournement de pouvoir, gebruik van een regeling voor een ander doel dan waarvoor die bedoeld is.
Toch is de gemeente Haren (Gn) onder curatele gesteld, of zal onder curatele worden gesteld, omdat die gemeente weigert mee te werken aan een gemeentelijke herindeling. Men wil gemeenten gaan samenvoegen tot één gemeente. Mag dat toch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja dit is wettelijk mogelijk. Een hoger overheid heeft nu eenmaal bepaald dat de gemeente moet samenvoegen, dat deze gemeente weigert is een vorm van onbehoorlijk bestuur en mag deze onder curatele gesteld worden om zo de gemeente weer te laten voldoen aan de Nederlandse wetgeving. overigens kan ook een natuurlijk persoon onder curatele worden gesteld als er van dat persoon wordt geacht niet aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Neen, de provincies kunnen een gemeente niet onder curatele stellen als zij niet wil meewerken aan een gemeentelijke herindeling. De provincies kunnen een gemeente onder curatele stellen als zij de begroting voor een komend jaar niet sluitend krijgen of de begroting voor het komend jaar niet sluitend is. Er komt dan verscherpt toezicht door de provincie. Door middel van preventief toezicht wil de provincie – samen met de gemeente – proberen het financieel evenwicht op de begroting te herstellen. Dat verscherpte toezicht houdt niet in dat de provincie het roer overneemt van de gemeente. Zij kijkt alleen over de schouder mee. Dat kan onder andere betekenen dat de gemeente geen nieuwe financiële verplichtingen mag aangaan zonder toestemming van de provincie. Toegevoegd na 19 uur: Het antwoord is dus: "Neen". Het is niet toegestaan om een gemeente onder curatele te stellen omdat die gemeente niet wil meewerken aan de gemeentelijke herindeling. De waarschuwing van de burgermeester van de betreffende gemeente, voorafgaande aan de stemming is precies zoals de vragensteller het noemt: détournement de pouvoir - misbruik van macht. Om het iets milder te noemen: misbruik maken van zijn bevoegdheid en de uitslag van de stemming proberen te beïnvloeden. De rest is allemaal bijzaak. Toegevoegd na 19 uur: Het maakt in feite niet eens uit wat er in het rapport staat. Dat is van ondergeschikt belang.

De regering wil geen gemeentelijke herindelingen opleggen van bovenop. Een gemeente is daarmee niet wettelijk verplicht om samen te werken of te fuseren met andere gemeenten. De provincie Groningen wilde Haren laten fuseren met Groningen en Ten Boer en de belangrijkste reden was de zwakke financiële positie van Haren. Het burgercomité van Haren heeft toen eerst het Coelo ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden) opdracht gegeven om het 'huishoudboekje' van de gemeente eens grondig te onderzoeken. De gemeente betaalde mee aan het onderzoek. Uit het rapport dat werd opgemaakt, kwam naar voren dat de financiële positie van Haren weliswaar zwak was, maar dat dit geen argument was om te fuseren...er was geen acuut probleem. 'Als Haren de komende jaren consequent zou bezuinigen op voorzieningen en subsidies én de gemeentelijke belastingen en heffingen verhoogt, kan men zelfstandig blijven', zo stelt het rapport. Zou de politiek hieraan meewerken, dan kan er over enkele jaren zelfs een overschot in de begroting kunnen worden gecreëerd van ruim 15 miljoen Euro. De gemeentelijke herindeling waar de provincie zo op aandringt, zou dan echt niet nodig zijn. Volgens Coelo zou een fusie het hoge voorzieningenniveau ook verlagen en de belastingen voor bedrijven en huishoudens in Haren verhogen. Na het verschijnen van dit rapport, heeft de gemeenteraad in meerderheid de motie aangenomen om de stekker uit het herindelingstraject te trekken en niet meer aan te schuiven bij gesprekken over de herindeling in de provincie Groningen. Het gevolg hiervan is wel dat Haren onder curatele komt te staan van deze provincie, zodat ze geen nieuwe financiële verplichtingen aan kan gaan. Zij zullen nu eerst de financiën op orde moeten krijgen en hun tekorten moeten wegwerken om een faillissement te vermijden, zodat ze straks overhouden op hun begroting.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100