Maakt iemand kans op een schadevergoeding als erg geen blijvende gevolgen of derving zijn/geweest door toedoen van iets/iemand?

Ik zie regelmatig vragen langs komen van mensen die willen procederen om een schadevergoeding te krijgen.

Ik vroeg me af of je überhaupt een kans maakt als er geen derving is geweest of blijvende gevolgen.

Voorbeeld: Iemand koopt een stuk kip, deze kip is besmet met iets waar je ernstig ziek van word. Je ligt een week ziek op bed, en daarna ben je weer beter niks aan de hand. De persoon is werkloos/gepensioneerd en heeft zijn/haar uitkering/AOW gewoon ontvangen. Geen vrijwilligerswerk en ook geen vakantie die door de ziekte niet heeft kunnen plaatsvinden.

Kortom, geen financiële gevolgen, alleen een week niet kunnen doen wat je zelf wilt, maar ziek op bed liggen.

Weet jij het antwoord?

/2500

In principe maakt iemand voor geestelijk/psychisch letsel ook kans op schadevergoeding: de zogenaamde immateriele schadevergoeding. Het gaat daarbij om gederfde levensvreugd. Als je een week heb moet liggen lijden is dat een vorm van gederfde levensvreugd en zou je dan in beginsel daarvoor een schadevergoeding voor kunnen krijgen. Wettelijk is dat gebaseerd op: art. 6: 106 "Artikel 106 1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding: a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen; b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast; Bij bepaling van de hoogte van smartengeld vergoeding na het ongeval wordt er vooral gekeken naar de aard en ernst van het letsel en de gevolgen voor de rest van uw leven. Factoren die onder ander de hoogte van het smartengeld na ongeval bepalen zijn onder andere hoe lang u in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum opgenomen bent geweest, uw leeftijd, hoeveel operaties u heeft gehad en hoe ernstig deze waren, hoe lang de genezing in beslag nam, of u blijvende beperkingen of invaliditeit heeft opgelopen, welke invloed het letsel heeft op uw studie of arbeidsgeschiktheid, heeft u zichtbare littekens of andere zichtbare verminkingen van uw lichaam, in welke mate heeft het letsel invloed op uw dagelijkse activiteiten of hobby’s, hoeveel pijn u heeft gehad en wellicht nog heeft. Al deze factoren in overweging nemende, bepaalt de rechter de hoogte van de smartengeld vergoeding. Als je dus maar een week in het ziekenhuis hebt gelegen, met toch wel veel pijn, kun je allicht een kleine vergoeding daar voor krijgen. Maar misschien zijn deze bedragen zo klein dat in zo'n geval een rechtszaak daar niet voor loont, dat zou natuurlijk anders zijn indien langdurige klachten blijven. http://letsel.info/schadevergoeding/smartengeld-na-ongeval/

Smartengeld is de schade die overblijft als alles weer in orde is. Zoals de vraag gesteld wordt , een weekje ziekenhuis, geen financiële gevolgen, alleen een week ziek op bed, kun je er vanuit gaan dat men in Nederland geen enkele vergoeding krijgt (die nog door een rechter zou moeten worden vastgesteld) zeker niet wegens ideële schade ( door pijn, verdriet of derving van levensvreugde). In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd: als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel (psychotrauma) als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast, als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen, dan wel als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid. En dat moet dan ook nog bewezen worden. Smartengeld is een vergoeding voor “gederfde en nog te derven levensvreugde” , een “immateriële schadevergoeding”, zoals dat officieel wordt genoemd. Denkt men toch kans te hebben op enige vergoeding dan moet men eerst nog een partij aansprakelijk stellen en bewijzen dat die partij aansprakelijk is. Die kip is een mooi voorbeeld. Je zult moeten bewijzen dat het van het stukje kip komt. Je zult moeten bewijzen dat de kip al in de winkel bedorven was. Bewijzen dat je het vlees hygiënisch hebt bereid. Zelfs als je thuis ziek wordt na het eten in een restaurant is het moeilijk te bewijzen, hooguit als er dezelfde avond meerdere eters ziek zijn geworden. Lukt dat, dan moet er bewezen worden dat er sprake is van gederfde levensvreugde. Misschien heb je tijdens die paar dagen in het ziekenhuis dingen kunnen doen waar je anders niet aan toe kwam, vrienden of familiebezoek krijgen die men anders weinig ziet. Ook ernstige zieken liggen niet de hele dag voor zich uit te staren. Het vragen van smartengeld en de geëiste hoogte is een nationale folklore aan het worden, waarbij de no cure-no pay methode wordt toegepast of de no cure-no pay methode wordt omzeild. Het is een omstreden constructie, die vaak wordt toegepast bij letselschade zaken waarin de aansprakelijkheid al is erkend door de tegenpartij. Het smartengeld is één speciaal onderdeel van de totale letselschade. Het is een aparte vergoeding die men ontvangt voor het aangedane leed bovenop de letselschadevergoeding. Dus: voor een geval zoals de VS stelt, zie ik geen enkele mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen op grond van immateriële of ideële schade.

Bronnen:
http://www.deletselschaderaad.nl/views/glo...
http://www.ridder-letselschade.nl/no-cure-...
https://www.letselschadebureau.nl/letselsc...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100