Is dit een vorm van oplichting? (Zie uitleg)

Wanneer je bij iemand gaat drinken en hij zegt dat je geld moet betalen voor het drinken, zodat hij de kosten kan terugbetalen aan zijn ouders, maar vervolgens zelf het geld houdt, is dat dan een vorm van oplichting?

Weet jij het antwoord?

/2500

Op zich is het niet vreemd dat je betaald voor wat je krijgt. Behalve op een vriendenfeestje is betalen voor drank op zich niet vreemd. De vraag waar het eigenlijk om draait is of je ook zou hebben betaald als je wist dat de gastheer het geld niet zou afgeven aan zijn ouders. Maar zoals gezegd is het niet vreemd om te betalen voor drank, en lijkt er zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk niet meteen een probleem. Strafrechtelijk is niet zozeer sprake van diefstal want het is geen wegneming, maar eerder van oplichting. Zoals art. 326: "Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld" Je zou het dan kunnen zien als het iemand bewegen tot het afgeven van geld door een listige kunstgreep. Een vorm van oplichting is dan ook dmv achterhouden van informatie. Maar de vraag is hier dus of de verkoper de informatie bewust had achtergehouden en wist of had moeten weten dat informatie essentieel is voor de transactie, dus dat de koper met beschikking over deze informatie anders zou hebben gehandeld. Met dit verschil dat er in het onderhavige geval geen sprake is van gebrek aan het geleverde produkt (drank). Ook wanneer de verkoper niet verplicht was om de achterhouden informatie te geven spreekt men niet van oplichting, maar van een grijs gebied. Dus het lijkt erop dat wat dit soort oplichting betreft de gastheer niet verplicht was te zeggen wat hij met het geld zou doen. Conclusie: Het lijkt me twijfelachtig dat er sprake is van oplichting. Enerzijds omdat er geen bevoordeling is omdat er wordt betaald voor een produkt (ik neem dan even aan dat de prijs in proportie was tot de te krijgen drank) en anderzijds dat er geen verhinderende rede was voor de gasten om niet te betalen indien ze wisten dat hij het geld zelf zou houden. Hiernaast is er dus nog een civielrechtelijke kant. Er is nl . een overeenkomst gesloten. Die is eventueel vernietigbaar doordat er sprake is van bedrog. Ook daar geldt: Voor vernietiging op grond van bedrog is van belang of de wederpartij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde condities zou hebben gesloten als er geen bedrog was.

Bronnen:
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/326.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oplichting#A...

Van oplichting is sprake wanneer iemand met slimme trucs van iemand anders zijn geld, producten of iets soortgelijks probeert af te troggelen. Het gaat vooral om de bedoeling van degene die deze trucs gebruikt. Hij of zij doet het om van iemand anders geld te krijgen en niet om producten te sturen of diensten te leveren. Daaraan voldoet de situatie in de vraag niet, want er is wel een dienst geleverd (namelijk te drinken gegeven). Daarom kan je hierbij niet spreken van oplichting. Maar indien het werkelijk zo is dat de ouders van die persoon hebben gevraagd om een vergoeding voor de uit hun voorraad genoten consumpties, dan is het diefstal als hij dat geld zelf houdt in plaats van het aan z'n ouders te geven. Maar heeft die persoon verzonnen dat z'n ouders dat zouden hebben gevraagd, dan is de gast een beetje dom geweest om te betalen voor de gegeven consumpties.

Bronnen:
https://www.consuwijzer.nl/thema/fraude-op...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100