Wordt je automatisch ontslagen zodra je de gevangenis in moet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bij (langdurige) gevangenisstraf volgt niet automatisch ontslag. Zelfs na een paar jaar afwezigheid kan de werknemer nog aanspraak op zijn laatste functie maken. Detentie van een werknemer door een strafrechtelijke veroordeling is niet automatisch grond om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit geldt zelfs als het gaat om een veroordeling van een ernstig feit, waardoor de werknemer nog lang gedetineerd blijft. In de wet staat dat een werknemer alleen op staande voet kan worden ontslagen als sprake is van een “dringende reden”. Er moet een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter. De rechter kijkt daarbij naar alle omstandigheden van het geval. Als het gaat om strafrechtelijk veroordeelde werknemer wordt dan ook niet alleen gekeken naar de ernst van het strafbare feit en de duur van de gevangenisstraf, maar ook naar de relatie van het strafbare feit tot de te verrichten werkzaamheden en duur van het dienstverband. Stel: de werknemer wordt veroordeeld voor een gevangenisstraf van vijf jaar voor drugshandel. Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever voert onder andere aan dat zij een gezondheidsorganisatie is en dat zij niet iemand in dienst kan houden die veroordeeld is voor drugshandel. De kantonrechter kan het ontbindingsverzoek afwijzen, rekening houdende met omstandigheden werknemer.Er moet sprake zijn van een voldoende direct verband tussen het strafbare feit dat werknemer begaan heeft en zijn werkzaamheden. In veel gevallen is het verband er volgens de kantonrechters onvoldoende. Er moet nog naar andere omstandigheden gekeken worden zoals de leeftijd van de werknemer, hoe lang hij al in dienst is, hoe goed hij functioneert, of het strafbare feit invloed heeft gehad op diens functioneren en of werkgever directe schade heeft geleden door de detentie. Ook speelt een rol of het strafbare feit zich in de privésfeer of op het werk heeft voorgedaan. Gelet op al deze omstandigheden kan de kantonrechter tot het oordeel komen dat de werknemer een tweede kans verdient en het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Zie o.a. Uitspraak Kantonrechter Maastricht, 21 februari 2011, LJN: BP 5184 Dus: neen, als een werknemer detentie krijgt opgelegd, volgt niet automatisch ontslag op staande voet. Toegevoegd na 18 minuten: http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/BO1821

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek...
http://www.advocatenkantoornass.nl/index2....
http://www.z24.nl/ondernemen/werknemer-in-...

Niet sowieso. Er zijn redenen om maar korte tijd in de gevangenis te hoeven zitten, en die dagen zou je als verlof kunnen opnemen.

Maar nee. Dat ligt helemaal aan de werkgever en wat hij of zij vindt van het gepleegde delict en hoe o.a. De werkverhoudingen liggen tussen jullie. Heb je altijd goed gefunctioneerd of is hij je sowieso liever kwijt dan rijk? Je zou inderdaad verlof op kunnen nemen of wellicht is er een mogelijkheid tot onbepaald verlof. In elke gevangenis is een buro sociale dienstverlening en daarnaast is de reclassering er ook nog. Neem contact op met deze mensen en bespreek het probleem. Misschien willen zij voor je bemiddelen met de werkgever.

Er zijn werkgevers die je al eerder ontslaan of voor minder ontslaan. Het blijft een feit dat je niet instaat bent om de arbeid te verrichten op een normale manier. Er zijn rechters die rekening houden met het feit dat gevangenisstraf ook verlies van het arbeidscontract betekend en in verhouding het een te zware straf vinden. Wel valt er wel te praten over onbetaald verlof met de meeste werkgevers. Of tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om je arbeidsprestatie toch te verrichten binnen de muren van de gevangenis, maar dan moet je wel een werkgever hebben die het begrip thuiswerken wel heel ruim neemt en kan nemen. Ook kun je de werkgever vragen om de periode in gevangenis te rekenen als studieverlof. Kortom het is niet automatisch, maar vaak wel een reden van ontslag. Toegevoegd na 9 minuten: Natuurlijk moet het gaan het om langere gevangenis straf, want voor enkele dagen zitten word je niet ontslagen, maar heb je iets uit te leggen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100