Op basis van welke wet kan Nederland IS strijders, maar ook gezinnen, tegenhouden naar Syrie af te reizen?

Ik begrijp niet dat men volwassen mensen kan tegenhouden die vrijwillig in Syrie willen gaan wonen of elders in de IS. Op basis van welke wet is dit mogelijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is geen wet op grond waarvan men momenteel (half)-volwassen personen kan verbieden om naar welk land dan ook af te reizen. Het opleggen van een uitreisverbod kan worden overwogen als bekend is via officiële inlichtingendiensten dat iemand mogelijk banden heeft met Syrische extremisten. Als vaststaat dat men afreist met terroristische doeleinden kan bij de terugkomst de staatsveiligheid in het geding komen. Daarom probeert men wel zoveel mogelijk te voorkómen dat ze uitreizen. In principe mogen meerderjarige Nederlanders migreren als ze dat echt zouden willen. Voor minderjarigen geldt dat Nederland de plicht heeft ze niet zomaar, zonder ouderlijk toezicht of toestemming, naar het buitenland te laten vertrekken. Eventueel tegenhouden gebeurt dan in overleg met de Kinderbescherming. Het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, kortweg het Genocideverdrag, gaat niet over uitreisverboden. Het Verdrag gaat over het bestraffen van gepleegde genocidemisdrijven. De misdrijven uit het genocideverdrag vallen sinds 2001 onder de jurisdictie van het Internationaal Strafhof in Den Haag, dan nog alleen als het land in kwestie de rechtsmacht van het Hof heeft erkend. http://wetten.overheid.nl/BWBV0005551/geldigheidsdatum_13-09-2014

Niet zozeer op grond van een wet, maar op grond van het internationale genocide-verdrag. Het IS-kalifaat pleegt genocide; de Staat der Nederlanden heeft zich via dat verdrag verplicht om genocide tegen te gaan.

Bronnen:
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/581420-1...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100