Kom je als ex overvaller nog in aanmerking voor een VOG?

Ik heb begrepen dat de terugkijk tijd 4 of 5 jaar is. Alleen voor moord en zedendelicten niet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Geen standaardantwoord op te geven. Standaard is de terugkijktijd inderdaad 4 jaar. (Er zijn functies waarvoor een langere terugkijktermijn geldt, zie de bron.) Er wordt echter ook nog op iets anders gelet: "Risico en belangenafweging Justis kijkt of de gepleegde strafbare feiten een risico voor de samenleving zouden opleveren, als deze in de beoogde functie zouden worden herhaald. Snelheidsovertredingen zijn bijvoorbeeld relevant voor iemand die taxichauffeur of koerier wil worden, maar niet voor iemand die de VOG aanvraagt voor de functie van administratief medewerker. Als er sprake is van een strafbaar feit dat relevant is voor de functie, betekent dat niet dat de VOG altijd geweigerd wordt. Er vindt een belangenafweging plaats. Justis kijkt in ieder geval naar de hoeveelheid strafbare feiten, de strafrechtelijke afdoening daarvan, het tijdsverloop sinds het laatste strafbare feit en het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen van de VOG. De leeftijd van de aanvrager en de omstandigheden waaronder het strafbare feit is begaan, worden ook vaak meegewogen."

Toegevoegd op 24 december 2018 17:54: bron
Bronnen:
https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aa...

De terugkijktermijn is in principe vier tot vijf jaar. De terugkijktermijn betekent alleen dat er de laatste vijf jaren geen relevante overtredingen zijn begaan. Alleen de gegevens van kleine overtredingen verdwijnen na vijf jaar uit de documentatie mits er geen andere overtredingen meer plaats hebben gevonden. Afhankelijk waarvoor een VOG aangevraagd wordt, kan deze termijn van vier á vijf jaar aanmerkelijk langer zijn. Ook speelt de bewaartermijn van de gepleegde feiten een rol. Stel iemand heeft een overval gepleegd, dan staan deze gegevens nog steeds tot op de dag van vandaag in de documentatie als de veroordeling negen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Iemand heeft bijvoorbeld vijftien jaar geleden een zedendelict gepleegd, dan zou dit delict niet boven water komen als men niet verder terugkeek dan vijf jaar. Deze gegevens blijven na de straf nog vijfenzestig jaar te zien. Als de ex-overvaller gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen blijven deze gegevens minstens twintig jaar te zien.Er zullen dus heel wat functies zijn waarvoor deze persoon geen VOG krijgt. Niet alleen de terugkijkperiode speelt een rol ook de bewaartermijn heeft invloed. https://01-strafrecht-advocaat.nl/hoe-lang-blijft-een-feit-op-het-strafblad-staan/ Vraag inzage in het uittreksel justitiële documentatie. U kunt ook verzoeken om informatie of, en zo ja aan wie, er het afgelopen jaar concrete justitiële gegevens zijn verstrekt. https://01-strafrecht-advocaat.nl/kopie-strafblad-opvragen/ https://01-strafrecht-advocaat.nl/kopie-strafblad-opvragen/

Toegevoegd op 24 december 2018 19:04: tekst
Bronnen:
https://www.ls-advocatenstrafrecht.nl/verk...

Bij ernstige misdrijven kan er soms wel tot 30 jaar of zelfs levenslang worden teruggekeken. Als de aard van het misdrijf geen potentieel gevaar vormt voor de belanghebbende van de VOG aanvraag (werkgever meestal) zal 5 jaar goed gedrag voldoende zijn. Als je bij de Nederlandse Bank wil werken kan het een probleem geven. In een snoepfabriek ben je veilig

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100