Kan je vervolgd worden voor het heimelijk opnemen van een ontslaggesprek?

Een oud-collega van een kennis heeft enkele maanden geleden contact met de Ondernemingsraad (OR) opgenomen om zich te beklagen over haar manager (ik zal vanaf hier aan de manager refereren als F.) met betrekking tot intimidatie, het niet nakomen van afspraken, et cetera
Zij ervoer niet de veiligheid om dit direct met F. te bespreken.

Kort hierna moest zij op gesprek komen bij F. In dit gesprek zijn een aantal beledigingen en onreglementaire dingen geuit richting de oud-collega. (F. begon al met een tirade omdat de oud-collega contact had opgenomen met de OR).

In het gesprek heeft F. haar ontslagen, zogenaamd op grond van haar tegenvallende resultaten (in het gesprek zei F. zelfs dat het contact opnemen met de OR al genoeg reden voor ontslag zou zijn).

Nu heeft dit slimme meisje het gesprek opgenomen met haar mobiele telefoon. Dit gesprek heeft zij aan de OR doorgespeeld om advies in te winnen en hen te wijzen op het onreglementaire gedrag van F.

Het ontslag is nooit teruggedraaid, maar na lang wikken en wegen heeft de OR besloten met F. in gesprek te gaan.

Het is duidelijk geworden dat de partner van F. strafrechtadvocaat blijkt te zijn. Naast het plotselinge ontslag wordt zij nu ook nog eens aangeklaagd door F. vanwege het zonder toestemming maken van geluidsopnamen...

Maakt F. een kans als het tot een strafzaak komt? Wat kan het meisje doen, naast als de wiedeweerga zelf een advocaat in de arm nemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vraag of het heimelijk opnemen van een gesprek strafbaar is, is niet zonder meer met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Zie hieronder (en verder de bron). Regelmatig wordt ons gevraagd of het opnemen van een (telefoon)gesprek in strijd is met de wet. En regelmatig merken we dat veel misstanden over dit onderwerp blijken te bestaan. In deze blog zal ik het juridisch kader met betrekking tot het opnemen van gesprekken uiteenzetten. De conclusie zal ik alvast weggeven: in veel gevallen is het niet in strijd met de wet om (heimelijk) gesprekken op te nemen. Met de opkomst van geavanceerde smartphones, is het aanmerkelijk eenvoudiger geworden (telefoon)gesprekken op te nemen. In de praktijk zien we dan ook dat dit veel gebeurt. We zien echter ook dat de opnemende partij veelal het idee heeft iets ‘illegaals’ te doen. Artikel 139a en volgende van het Wetboek van Strafrecht bepalen echter dat het in beginsel is toegestaan een gesprek op te nemen. Voorwaarde is wel dat de opnemende partij zelf deelnemer is in het gesprek, of dat het gesprek wordt opgenomen in opdracht van één van de deelnemers in het gesprek. Als een derde een gesprek opneemt, zal dit al snel als strafrechtelijk handelen kwalificeren (‘afluisteren’). Onder omstandigheden kan het echter ook voor een deelnemer aan een gesprek onrechtmatig zijn om het gesprek op te nemen. Het zou bijvoorbeeld in bepaalde gevallen onrechtmatig kunnen zijn om een gesprek op te nemen waarin erg gevoelige privézaken worden besproken. Een dergelijk gesprek opnemen zal in snel in strijd kunnen zijn met het (grond)recht op privacy, zoals neergelegd in onder meer artikel 10 EVRM. In verreweg de meeste gevallen zal het opnemen van een gesprek echter niet onrechtmatig zijn. (...) Hoewel het dus in principe is toegestaan om gesprekken op te nemen, mag de opnemende partij niet ‘zomaar’ en ‘van alles’ met deze opnames doen. Zonder hier verder op in te gaan, merk ik op dat (heimelijk) opgenomen gesprekken in veel gevallen wel als bewijs in een rechtszaak gebruikt kunnen worden. In Nederland mag de civiele rechter immers zelf bepalen wat hij als bewijs gebruikt. Zelfs een onrechtmatig opgenomen gesprek kan derhalve als bewijs dienen. Opgenomen gesprekken mogen echter niet zonder meer gepubliceerd worden. Over dit onderwerp bestaat vrij veel interessante jurisprudentie met vrijwel allemaal dezelfde tendens: steeds moet een belangenafweging gemaakt worden. (...)"

Bronnen:
http://www.declercq.com/index.php/weblog-p...

Of iemand een kans heeft voor een rechter is moeilijk te voorspellen. Maar de jurisprudentie is gunstig: ".De rechtbank stelt voorop dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd, tenzij de wet anders bepaalt en dat onrechtmatig verkregen bewijs in een civiele procedure niet onder alle omstandigheden ontoelaatbaar is. Of het opnemen van een gesprek zonder dat de wederpartij hiervan op de hoogte is onrechtmatig is, hangt volgens de jurisprudentie af van de omstandigheden van het geval. Dat de opname is gemaakt met het doel deze als bewijs te kunnen gebruiken en het gesprek daarop gericht is geweest maakt het opnemen van dat gesprek, anders dan Le Rêve meent, op zich nog niet onrechtmatig. Met betrekking tot het onderhavige gesprek is van belang dat het in een zakelijke setting plaatsvond en –voor zover daaruit in de dagvaarding is geciteerd- niet over zaken ging die de persoonlijke levenssfeer betreffen." zaaknummer / rolnummer: 142958 /HA ZA 08-167

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100