Is genezen via handoplegging, wettelijk toegestaan?

Uitgaande van goede resultaten, zonder de discussie of het ook mogelijk is, ben ik benieuwd in hoe verre de wet dit wel of niet toe laat.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sinds de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg) de Wet Uitoefening geneeskunst heeft vervangen, mogen ook niet-artsen geneeskunde bedrijven. Er is wel een duidelijke uitzondering voor bepaalde voorbehouden handelingen, zoals het uitvoeren van operaties, toedienen van injecties, katheteriseren etc. Ik neem aan dat dat hier niet van toepassing is. Dan blijft wel over dat iedereen die handelingen verricht die tot doel hebben een ander te genezen of diens gezondheid te bevorderen, zich zal moeten houden aan de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst: "Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;" Die wet (WGBO) regelt vooral zaken als de informatieplicht (een behandelaar moet de patiënt juist en volledig informeren over de aard van de behandeling en over wat er verwacht kan worden), privacy tijdens de behandeling, het bijhouden van het dossier, geheimhouding ervan en de 'zakelijke voorwaarden' van de overeenkomst, zoals dat een hulpverlener behalve bij 'gewichtige redenen' de behandelovereenkomst niet mag opzeggen. Wanneer je een vergoeding vraagt voor je werkzaamheden, zijn daar uiteraard ook weer eisen aan verbonden, vooral op het gebied van belastingwetgeving (inkomstenbelasting, BTW, etc.) Houd je je aan al deze dingen, dan heb je eenzelfde positie als een alternatief therapeut in Nederland: je biedt iets aan wat niet bewezen is, maar als mensen daar zelf voor kiezen en je alles netjes regelt en bijhoudt, dan mag dat. Ik weet even niet uit m'n hoofd wat de WGBO zegt over klachtrecht, maar het natuurlijk altijd handig om je aan te sluiten bij een beroeps vereniging en ervoor te zorgen dat je een onafhankelijke klachtencommissie kunt inschakelen als dat nodig is. Dat alles geldt natuurlijk vooral als je dit min of meer beroepsmatig wilt gaan doen.

Volgens mij heeft de wet er niets over te zeggen als jij naar een ander persoon gaat die zegt te kunnen genezen door handoplegging. Het wordt anders als deze persoon zich arts ofzo gaat noemen, diagnoses gaat stellen of de handopleggingen commercieel wil gaan uitvoeren.

Het is geen generieke en wetenschappelijk. bewezen en onderbouwde methode. Het is toegestaan maar moet jezelf betalen!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100