Is het illegaal een film op te nemen in de bioscoop?

De nederlandse wet zegt dat je voor eigen gebruik en studie een eigen kopie mag maken. Betekent dit dat ik dus stukken van de film uit een bioscoop mag opnemen voor eigen gebruik?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Of het wel of niet mag dat is een goede vraag. Maar in de meeste huisregels staat dat het mag. Dus misschien mag het wel van de wet, maar het mag niet van de huisregels en je hebt je te houden aan de huisregels. De bioscopen zijn verplicht om in de huisregels op te nemen dat filmen van bioscoop films niet mag. Soms wordt er zaken vertoont welke wel gefilmd mag worden. Dus als perse iets voor eigen gebruik wil filmen of registeren dan kun je hiervoor toestemming krijgen van de eigenaar van de bioscoop, maar dan moet je wel een hele goede reden hebben en houden aan de aanwijzingen van de het personeel. En reken maar dat constant iemand over je schouder dan mee kijkt wat je filmt en achteraf ook het film materiaal controleert.

De eigen kopie mag je maken van een boek, cd of dvd die jij zelf hebt gekocht. De film die in de bioscoop draait is jouw eigendom niet, je hebt alleen een kaartje om naar een vertoning ervan te kijken. Dus mag je die niet opnemen; dat is inderdaad illegaal. Toegevoegd na 12 uur: Het is verboden om een film vanaf een (zelf-)gekopieerde CD/DVD te vertonen. Een film mag alleen worden vertoond vanaf een legale drager én met een vergunning van VIDEMA. Met het niet naleven van de vergunningvoorwaarden loop je het risico van een forse boete. Wordt een overtreding van de voorwaarden vastgesteld, dan heb je een direct opeisbare boete van € 2.000,- per overtreding te betalen. Het vertonen van (illegale) downloads of kopieën kan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Op dit misdrijf staat maximaal 4 jaar celstraf of een geldboete van maximaal € 45.000,-. Toegevoegd na 18 uur: Camcording / illegale opname in bioscopen; Juridisch kader: Het maken van opnamen van een filmvoorstelling zonder toestemming wordt als auteursrechtinbreuk aangemerkt, omdat het een vastlegging in andere vorm is zonder dat daar toestemming van de makers en hun rechthebbenden is verkregen. Deze toestemming is zelfs niet te verkrijgen. Een dergelijke vastlegging door middel van camcording is in strijd met de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbenden en is schadelijk voor de normale exploitatie van het werk die eerst via filmvoorstellingen in de bioscoop en vervolgens via dvd-verhuur en -verkoop plaats vindt. Het ter verspreiding voor handen hebben van een kopie, d.w.z. ook een onrechtmatige opname van een film in de bioscoop, is ingevolge artikel 31a van de Auteurswet strafbaar gesteld als misdrijf met een gevangenisstraf tot 1 jaar en een geldboete in de vijfde categorie, d.w.z. 45.000 euro. De schuldvariant is strafbaar met een boete in de derde categorie, d.w.z. 4.500 euro.

Bronnen:
http://www.auteursrechtenonderwijs.nl/down...
http://www.nvbinfocentrum.nl/uploads/files...

ja dan mag je niet meer in de bios zitten en wordt je er uit gestuurd

Het is niet illegaal, als in de strafrechtelijke vorm. Er is immers geen passage in de auteurswet die expliciet verbiedt dat je een opname/kopie maakt voor eigen gebruik op welke plek dan ook. De auteurswet verbiedt vertoning (in de vorm van vertoning buiten de huiselijke kring) en verspreiding/vermeerdering. Er zal dus geen rechter zijn die je zal veroordelen voor de opname ansich. Echter zal elke bioscoop onder druk van de filmindustrie opgenomen hebben dat "cammen" niet toegestaan is tijdens de vertoning in hun huisregels. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel om te stoppen met opnemen zal je dus gevraagd worden de zaal te verlaten. Als je dat weigert en de politie komt, en de agenten wantrouwen de zaak, en ze krijgen toestemming jou huis te doorzoeken (danwel van jouzelf als van de officier van justitie en ze komen tot de conclusie dat je de opnames verspreidt dan kan je wel opgepakt worden. Echter zal dan niet het opnemen, maar het VERSPREIDEN de boosdoener zijn (en daarnaast het weigeren een pand te verlaten op verzoek van de eigenaar). Als jij echter weet aan te tonen dat je op geen enkele wijze die opnames gebruikt behalve om deze bijvoorbeeld voor een recensie na te kijken, zie ik niet in hoe jij veroordeelt kan worden door een rechter. Als iemand denkt dat dat wel kan zie ik graag de artikelen die ook echt over OPNAMES gaan. Toegevoegd na 2 dagen: "Er is immers geen passage in de auteurswet die expliciet verbiedt dat je een opname/kopie maakt voor eigen gebruik" Is nog al onhandig omschreven. Er is een namelijk wet die expliciet vermeldt dat het mag: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_22-02-2014#HoofdstukI Artikel 16b 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

Omdat bij het maken van films veel personen betrokken zijn (acteurs, regisseurs, scenarioschrijvers e.v.a. en de producent verantwoordelijk is voor de exploitatie van de film, is in de Auteurswet een apart artikel opgenomen voor filmwerken. Producent van het filmwerk is de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan. Volgens art 45c en 45 d wordt van alle mede-makers van een film ‘vermoed’ dat zij hun rechten hebben overgedragen aan de filmproducent. Dit om te voorkomen dat de exploitatie van een film in gevaar zou komen doordat een van deze rechthebbenden zijn toestemming intrekt. http://www.kracht-advocatuur.com/Film_%26_Recht.html De naburige rechten zijn voor Nederland geregeld in de Wet op de naburige rechten. De filmproducent heeft het exclusieve recht om: - de eerste vastlegging van de film of een reproductie daarvan te reproduceren; - de film of kopieën daarvan op de markt te brengen; - de eerste vastlegging van de film aan het publiek beschikbaar te stellen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005921/geldigheidsdatum_23-02-2014#Hoofdstuk2_Artikel7a De bioscopen doen aan zelfregulering (ik praat alleen voor Nederland) en hebben in hun huisregels opgenomen dat het ten strengste verboden is: a. een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken. b. Opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of in de bioscoop te gebruiken. Wanneer geconstateerd wordt dat opnameapparatuur gebruikt is in de bioscoop, wordt de beeld/geluidsdrager in beslag genomen en eventueel ook de apparatuur zelf. Dus: als u in de bioscoop opnameapparatuur voor beeld en/of geluid gebruikt (en zelfs bij u heeft) bent u illegaal bezig. Wat dat betreft heeft Amadea helemaal gelijk, alleen op grond van andere wetgeving. In art. 21 van de wet op de naburige rechten staat de strafbepaling. Elektronicaconcern Philips heeft een nieuw watermerksysteem 'CineFence'. Via dit systeem is de filmindustrie nu ook in staat zelf na te gaan in welke bioscoop en wanneer een kopie werd gemaakt. Ik heb voor gemak uit verschillende bronnen geciteerd en zal deze zoveel als mogelijk vermelden, aangezien ikzelf het wiel niet meer hoef uit te vinden.

Bronnen:
http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/152908/
http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22087/
http://www.vscd.nl/cms_files/File/algemene...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100