In welk wetsartikel is vastgelegd dat er niet met een auto over het trottoir mag worden gereden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: Hoofdstuk II. Verkeersregels § 1. Plaats op de weg Artikel 10 1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Bronnen:
wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukII...

Artikel 13 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat er bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels worden vastgesteld betreffende het gedrag van verkeersdeelnemers. De AMvB in kwestie is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Hoofdstuk II van deze regeling betreft Verkeersregels. Daarin is een paragraaf 1 die gaat over de plaats van verkeersdeelnemers op de weg. In deze paragraaf wordt in de artikelen 5 t/m 8 de plaats van diverse verkeersdeelnemers bepaald, maar niet die van autobestuurders. Dan volgt artikel 10 en dat stelt: "Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan". Het begrip "rijbaan" wordt gedefinieerd in artikel 1 van de regeling: Elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden. Aangezien een trottoir niet voor rijdende voertuigen bestemd is betekent dit dus dat auto's niet op het trottoir mogen rijden. Toegevoegd na 9 minuten: De wetgever was dit dus niet vergeten. En we kunnen er ook vanuit gaan dat dit een regel is die niet vooraan staat op de dereguleringslijst. Ik hoop dat je de teleurstelling snel te boven bent ;-)

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/voll...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/voll...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100