Hoe ver moet je teruggaan om erfgenamen te zoeken als iemand overlijdt zonder kinderen, broers/zusters etc?

Zie: http://www.goeievraag.nl/vraag/maatschappij/overig/gebeurt-huis-eigenaar-overlijdt-erfgenamen.462428#&from=email&source=comment_new

Hoe ver moet je teruggaan met zoeken naar erfgenamen als iemand geen kinderen, geen broers/zussen, geen ouders, geen tantes/ooms etc heeft. Als je maar blijft teruggaan zul je toch eens iemand tegenkomen die ook een rits nakomelingen heeft die nu nog leven?

Weet jij het antwoord?

/2500

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden. echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen ouders, broers en zussen grootouders overgrootouders De vier groepen van erfgenamen zijn beschreven in groepen van erfgenamen. Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

Bronnen:
http://www.erfwijzer.nl/erven-zonder-testa...

Het gaat terug tot overgrootouders en diens afstammelingen. Als iemand overlijd zonder testament en zonder duidelijke erfgenamen dan geldt het versterferfrecht De wet onderscheidt vier groepen van mogelijke erfgenamen. De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. De vier groepen erfgenamen: 1.echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen 2. ouders, broers en zussen 3. grootouders 4. overgrootouders http://www.erfwijzer.nl/erven-zonder-testament.html http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-versterferfrecht-en-testamentair-erfrecht.html

In overeenstemming met het erfrecht, de volgorde van de erfgenamen Eerste orde: echtgenoot, ouders, kinderen; Tweede in volgorde: grootouders, broers en zusters;

Bij alle bovenstaande antwoorden heeft men erfgenamen uit eigen hoofde correct genoemd. Dus betreft dat de vier groepen. Maar dat is niet het hele verhaal. Er kan daarna sprake zijn van plaatsvervulling. En dan komt het begrip staak aan de orde. Binnen staken kan men alleen erven tot in de zesde graad. Dat komt allemaal voor in de situatie van plaatsvervulling. Het komt voor dat iemand vooroverleden is. Bijvoorbeeld is in een gezin een dochter (A) al dood op het moment dat een van de ouders overlijdt. Dan erven gewoon volgens de regels de overgebleven echtgenoot en de nog 3 levende kinderen (B,C en D). Maar de plaats van de overledene dochter (A) wordt nu door de wet verdeeld. Stel dat deze A vier kinderen had. Er is sprake van plaatsvervulling, zij verdelen de erfenis van hun moeder A. Deze A vormt dus een staak. Binnen een staak erven degenen die gelijk in graad ten opzichte van de erflater staan in gelijke delen. Stel dat die dochter vier kinderen had (X,Q,Z en Y )waarvan Q ook een overleden is. X,Z en Y Z erven elk een vierde en het erfdeel van de overleden Q, gaat door naar ene dochter QQ van twee maanden oud. Om zo te zeggen zakt een stukje van de erfenis naar een generatie lager. Zoals wel duidelijk zal zijn komt deze situatie niet voor bij een heel jong gezin, maar vooral als een van de overgrootouders overlijdt en er heel veel familie al vooroverleden is. Dan wordt het een fikse rekenarij, maar juist dan reiken die staken tot in de zesde graad. Nog verder weg, dan gaat de nalatenschap naar de Staat. Kortom, men kan erven tot in de zesde graad, dat alles binnen de vier groepen en dat alleen als er geen testament is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100