Als je in de landmacht gaat werken in een land die geen 'vijand' zijn van NL, kan jou dan het Nederlands Burgerschap worden ontnomen?

Hoi,
Ik lees op wikipedia het volgende:
'Nederlanders die in militaire dienst gaan bij een vreemde mogendheid, verliezen hierbij hun Nederlanderschap. Nederlanders die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog in dienst gingen bij de nazis werd na de oorlog hun Nederlanderschap ontnomen.'

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatloosheid

Maar wat wordt hier bedoeld met 'vreemde mogendheid'?
M.a.w. als je bijv. in een niet-EU land in de landmacht gaat dienen, terwijl ze wel 'vrienden' zijn met NL (dus verschillende verbonden/verdragen hebben) behoud je dan het Nederlandse nationaliteit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De wikipedia pagina is achterhaald er dienen momenteel Nederlanders in het Belgische leger en die hebben nog steeds de Nederlandse natonaliteit. Op een wikipediapagina over nationaliteit vond ik informatie terug die de door vrager opgegeven pagina tegenspreekt en die ook weergeeft wat de door mij gekende realiteit is. Toegevoegd na 1 minuut: Volgens de "Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap" (1892) verviel de Nederlandse nationaliteit als een Nederlander in vreemde krijgsdienst trad. Tussen 1892 en 1985 heeft de wetgever echter diverse malen moeten ingrijpen om het verlies van Nederlanderschap door vreemde krijgsdienst ongedaan te maken. Het verdrag van New York om staatloosheid tegen te gaan was bijvoorbeeld zo'n reden. Bovendien kwam het in het begin van de 20e eeuw ook nog voor dat Nederlandse militairen als adviseur (mede op verzoek van de Nederlandse regering) in dienst traden van andere legers. Tevens is vreemde krijgsdienst vrijwel onvermijdelijk als iemand meerdere nationaliteiten heeft en gehouden is zijn dienstplicht elders te vervullen. Te denken valt bijvoorbeeld aan Nederlands-Israëlische jongens en mannen die in het Israëlische leger meestreden als dienstplichtig militair en - meer recent en heel actueel - Nederlandse jongeren die als dienstplichtig militair worden opgeroepen in het Turkse leger. Opgemerkt wordt daarbij dat Turkije en Nederland NAVO-leden zijn, dus in militair opzicht bondgenoten. Toen Nederland zelf nog dienstplicht had[8] werden met een aantal NAVO-landen afspraken gemaakt over het vervullen van de dienstplicht in slechts één der lidstaten. De Rijkswet op het Nederlanderschap uit 1984 bevat dan ook de toevoeging dat verlies van Nederlanderschap door vreemde krijgsdienst pas mogelijk werd indien er tevens handelingen tegen de Nederlandse staat plaatshadden. Artikel 15, lid 1 "Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: e.indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is." Vrij recent zijn Nederlanders in Belgische krijgsdienst getreden en worden er binnenkort taken ten behoeve van de luchtverkenning in het Caraïbisch gebied uitgevoerd door Canadezen. Dat zijn officieel kustwachttaken, maar een en ander vindt plaats onder supervisie van en in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marine. Zoals de meeste landen kent Nederland geen verbanning.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaliteit

hoi,wat je gelezen hebt op wiki is correct.als je bij een ander land dienst in het leger neemt,verlies je het nederlanderschap.de "vreemde mogendheid "is elk ander land dan nederland.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100