mag je verkoop auto ontbinden ?

koper zou auto afhalen, direct betalen en vrijwaren volgens ikwilvanmijnautoaf.nl , de koper zelf gebeld deze wil de helft betalen , auto meenemen en dan de adere helft betalen. Daar ga ik niet mee akkoord.

Toegevoegd na 1 minuut:
vgens ikwioazou ik nu 300 euro moeten betalen

Weet jij het antwoord?

/2500

Daar hoef je ook niet mee akkoord te gaan het is contant bij aflevering en overschrijving volgt dan direct. Geen geld geen levering.

Nee daar hoef je niet mee akkoord te gaan. Wat is dan de garantie dat je de rest van je geld ook krijgt? Die koper kan niet eenzijdig de voorwaarden veranderen naar zijn wil. Dan is je auto niet verkocht en valt er niks te ontbinden.

Een overeenkomst is tussen jullie beiden in dit geval. Als hij in zijn eentje opeens beslist hoe hij het geleverd wil hebben en hoe de betaling geschiedt, dan hoef jij hier niet mee akkoord te gaan en mag jij de verkoop dus ontbinden als jullie het hier niet over eens worden. Het is alleen van belang om ontbinding niet als eerste maatregel te nemen, maar te kijken of jullie tot een compromis kunnen komen.

Naar mijn mening is de Transactie naar de begrippen van ikwilvanmijnautoaf.nl wel tot stand gekomen maar schiet de koper tekort in zijn verplichtingen: 15. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Het is wel sneu dat ikwilvanmijnautoaf.nl administratiekosten in rekening mag brengen aan jou als verkoper, als je de auto om wat voor reden dan ook niet levert terwijl de tegenpartij tekort schiet. Zie artikel 7 lid 4. Artikel 7, lid 4: " Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Verkoper de Koper en Dealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij niet-levering van het voertuig brengt Dealerdirect 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten (300 EUR minimum, inclusief omzetbelasting) bij Verkoper in rekening." Daartegen kun je echter weer bezwaar maken: ARTIKEL 10. RECLAME 1. Een eventuele klacht met betrekking tot de bemiddeling of het factuurbedrag betreffende de administratiekosten bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur aan Dealerdirect te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering. Er staat in artikel 7, lid 6: 6. Indien de termijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van Dealerdirect komen, dienen de daaruit voor Dealerdirect voortvloeiende schade, kosten en gederfde inkomsten door de partij te worden vergoed die aansprakelijk is voor de vertraging. Ingeval de vertraging te wijten is aan de Verkoper, is de Verkoper de administratiekosten, bepaald op 15% van de verkoopprijs, aan Dealerdirect verschuldigd. " "De partij die aansprakelijk is voor de vertraging", de koper dus. Volgens mij is de volgorde nu: - annuleren van de overeenkomst - factuur krijgen van ikwilvanmijnautoaf.nl van minstens euro 300.- - beroep doen op artikel 10, lid 1, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst factuur - daarin toelichten wat zich heeft afgespeeld (koper weigerde te voldoen aan art. 15, daardoor geen overdracht volgens art. 7 lid 4

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100