Wat is geheimhouding ?

Geheimhouding bij de gemeente aanvragen, om bijvoorbeeld je persoonlijke gegevens te beschermen in GBA.


Hoe veilig is geheimhouding voor mensen die gezocht worden vanwegens eerwraak/ernstige huiselijk geweld?

Vrouwen die een politie ex-man hebben gehad of vrouwen die familie leiden hebben bij de gemeente of ander instanties ?

Wie mag informatie over jou krijgen via GBA ? wie mag dat niet ? hoe kan je er achter komen wie gekeken heeft naar jou gegevens? worden de namen van de medewerkers vermeld als ze even kijken ? de namen van instanties ?

Wie werkt met GBA en wie heeft ervaring met geheimhouding ?

laat mij dat weten alstublieft

Alvast bedankt"

Weet jij het antwoord?

/2500

"Wettelijk hebben diverse instanties toegang tot de gegevens in de GBA. U moet hierbij denken aan de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Sociale Verzekeringsbank, notarissen en het Ministerie van Justitie. Deze zogenoemde “Afnemers” kunnen niet uitgesloten worden van inzage. Buiten de bovengenoemde Afnemers hebben ook Derden toegang tot uw gegevens. Deze derden kunt u echter toegang tot de gegevens ontzeggen omdat u belang hecht aan uw privacy. VERPLICHTE DERDEN: Instanties of personen die voor de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften gebruik moeten maken van uw persoongegevens zoals een advocaat of een faillissementscurator mogen uw persoonsgegevens opvragen. U kunt uw gemeente echter om geheimhouding verzoeken. Uw gemeente zal u dan op de hoogte stellen wanneer een verplichte derde uw gegevens opvraagt en zal u vragen of u hier bezwaar tegen heeft en zal aan de hand van uw bezwaar een besluit nemen of de gegevens worden verstrekt. Tegen dit besluit kunt u eventueel ook beroep aantekenen. VRIJE DERDEN Onder strenge voorwaarden kunnen ook particulieren of niet commerciële instellingen uw gegevens inzien. Dit mag alleen als deze voor publieke doeleinden worden gebruikt door deze vrije derden. Ook voor verstrekking van uw persoongegevens aan deze vrije derden kunt u uw gemeente verzoeken uw gegevens geheim te houden. Anders dan bij de verplichte derden zal uw gemeente uw verzoek altijd honoreren. Als u er dus om vraagt zijn uw gegevens ook echt niet beschikbaar voor de vrije derden. BIJZONDERE DERDEN Derden die met hun taken een bijzonder maatschappelijk belang dienen worden bijzondere derden genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen en maatschappelijke diensten. Ook bankinstellingen en verzekeraars horen hier onder. Het is niet mogelijk uw gegevens voor deze bijzondere derden af te schermen en uw gegevens worden dan ook altijd verstrekt. Een uitzondering hierop is echter de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). "

Bronnen:
http://www.gugumo.nl/diensten/gba/

Geheimhouding is niet anders dan dat wat je op en rondom je werk niet aan derden mag vertellen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100