Wat is relativiteit?

Relativiteit is van belang bij aansprakelijkheid, echter begrijp ik door het lezen van de nu op internet geplaatste uitleg niet. Kan iemand het in 1 simpele zin uitleggen? Het liefst met herkenbare voorbeelden ter aanvulling.

Toegevoegd na 23 minuten:
Toevoeging: verzekering/aansprakelijkheidsrecht
AUB simpele uitleg

Weet jij het antwoord?

/2500

betrekkelijkheid; de één vindt dat een geweldig boek, de ander niet, dus je kan niet i.h.a. stellen dat het een fantatstisch boek is!

Absolute of exclusieve vermogensrechten gelden ten opzichte van alle andere (rechts) personen. Bijvoorbeeld auteursrecht of octrooirecht. Relatieve of persoonlijke vermogensrechten gelden alleen ten opzichte van een wederpartij. Bijvoorbeeld overeenkomsten of verschuldigde betalingen Toegevoegd na 34 minuten: Ok, nadere duiding in het aansprakelijkheidsrecht moet het volgende antwoord opleveren: Toepassing van het relativiteitsbeginsel – uitgedrukt in artikel 6:163 BW – kan er toe leiden dat ondanks de overtreding van een wettelijke norm, in het concrete geval toch geen aansprakelijkheid wordt aangenomen omdat de overtreden norm niet geacht wordt de belangen te beschermen die in het concrete geval geschonden zijn. De relativiteitsleer bestrijdt aldus een te vergaande aansprakelijkheid door te vragen naar de strekking van de overtreden norm, in het bijzonder of de overtreden norm de strekking had om déze persoon in zijn belangen te beschermen én of de in concreto geschonden belangen vielen onder de bescherming van de norm. Al naar gelang de interpretatie van de strekking van de geschonden norm, leidt deze opvatting dus tot een beperking van de kring van personen die een aanspraak op schadevergoeding zouden hebben én tot een beperking van de soort van schade. Artikel 6:163 BW is met name gericht op handelen in strijd met een wettelijke norm. Een inbreuk op eens anders subjectief recht is uit de aard van de geschonden norm slechts onrechtmatig jegens degenen op wiens subjectief recht inbreuk wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Het is naar zijn aard geen norm die strekt tot bescherming van de belangen van allen die schade lijden als gevolg van het feit dat de vereiste zorgvuldigheid tegenover bepaalde anderen niet in acht is genomen. Alleen degene jegens wie door een onbetamelijke gedraging een onrechtmatige daad wordt gepleegd, kan een vordering tot schadevergoeding aan art. 6:162 BW ontlenen. In art. 6:163 BW worden daardoor twee aspecten van het relativiteitsbeginsel tot uitdrukking gebracht: het gedrag moet jegens een ander onrechtmatig zijn en de schade zoals de benadeelde die heeft geleden moet ook onder het beschermingsbereik van de norm vallen (Spier e.a., p. 56-57).

Relatief is: iets, ten opzichte van iets anders. tevens synoniem voor betrekkelijkheid. voorbeeld 1: Als je een klein kopje hebt, kan er maar weinig koffie in. Maar als je het kopje tot het randje vol giet, zit er juist RELATIEF veel koffie in. Dit komt doordat je de grote van het kopje RELATEERT aan de hoeveelheid koffie die er in kan. Andersom kan natuurlijk ook. voorbeeld 2: 100.000.000 liter water is natuurlijk enorm veel, maar als je het vergelijkt met de hoeveelheid water die in de oceaan past, is het RELATIEF weinig. Je kan het ook op andere gegevens toepassen, voorbeeld 3: Sinds ik in de bijstand zit, heb ik het niet zo breed meer. Als ik echter naar de situatie in Ethiopië kijk, heb ik het RELATIEF goed.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100