Wanneer mag een politieagent iemand doodschieten?

een man in nijmegen was gevlucht voor de politie en had de politiehond doodgestoken, die op hem af kwam. De politie twijfelde niet en schoot de man dood.

Wanneer mag een politieagent iemand officieel doodschieten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Doodschieten mag officieel niet, je mag de persoon alleen verwonden zodat hij/zij niks meer kan doen om de politie en de mensen in de omgeving te bedreigen. Wanneer de persoon begint te schieten op mensen en politie, mag de politie de verdachte in het been schieten. Wanneer de verdachte vlucht na verschillende waarschuwingen, mag de politie de verdachte in het been schieten.

Van http://www.politie.nl/Overdepolitie/watdoetdepolitie/ : "Bijzonder aan het politiewerk is dat de politie het geweldsmonopolie heeft. Dat wil zeggen dat ze niet alleen mensen mag inzetten om haar doelen te bereiken, maar ook - in het uiterste geval - wapens. Politieambtenaren dragen onder andere een pistool. In uitzonderlijke gevallen zijn zij bevoegd te schieten. Vuurwapengebruik moet een agent altijd melden. Geweld en wapens zijn de laatste middelen die de politie inzet. De politie treedt doortastend op, met inachtneming van ieders rechten. Politieoptreden moet niet zelf aanleiding zijn voor escalatie. Als een politieambtenaar een burger raakt met een kogel, pleegt hij, afhankelijk van zijn intentie en de gevolgen, een strafbaar feit. Het onderzoek naar de toelaatbaarheid van het schot, valt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie en de korpsbeheerder. De laatste beoordeelt, al dan niet samen met de korpsleiding, het schot op beleidsmatige en disciplinaire aspecten."

Politie mag alleen iemand dood schieten als eigen, collega's(in dit geval ook hond) en mensen leven op het spel staat(hoek van holland). Dit dus na een waarschuwing schot.

Hij mag nooit iemand bewust doodschieten, want dan spreken we over moord of doodslag en daar wordt hij voor gestraft.. Het is ook niet nodig om iemand dood te schieten. Beter kun je spreken over gericht schieten met de bedoeling om iemand uit te schakelen. En geloof me, als je een kogel in je been krijgt ben je echt wel uitgeschakeld. Natuurlijk gaat het daarbij wel eens fout, zoals in Nijmegen.

het zal wel niet mogen, maar mij is altijd geleerd...2x aanroepen en dan gericht schieten. zolang je maar zorgt dat je 2 kogels afschiet. de tweede in de lucht. dit was wel in de tijd dat er wapen gestolen werden uit kazernes. die mensen kwamen niet voor niks. Toegevoegd na 19 minuten: dit was overgens wel in militaredienst. dus niet als politie. maar ja wat is het verschil? eigen veiligheid gaat voor alles.

Wanneer de slachtoffer een gevaar is voor hun en voor andere. Ik denkt toch dat ze strenge regels hebben hiervoor.

De enige officiële voorwaarde is wanneer je eigen leven of dat van een collega in gevaar is. (Bij het leven van een burger in gevaar mag je NIET schieten.) Maar inofficiële voorwaarde is dat er wel iemand moet kunnen bewijzen dat je leven/dat van een collega in gevaar was. Als niemand dat kan, kan de advocaat van de gangster die je leven bedreigde(als het een goede is tenminste) je alsnog laten vervolgen. Toegevoegd na 4 minuten: Maar een politieagent zal in de eerste plaats iemand tijdelijk proberen uit te schakelen met traangas of wapenstok om die persoon te kunnen immobiliseren en inrekenen. Voor deze moet de afstand echter miniem zijn, dus als iemand vuurt op een politieagent op 10 m afstand en de politieagent kan nergens schuilen, is de enige manier van zelfverdediging het wapen.

Bronnen:
Mijn moeder die bij de politie werkt...

Ha, die SjorsLenders; Net als elke andere Nederlander mag een pliesie nooit op iemand schieten met de bedoeling die persoon te doden. Als een pliesie onverhoopt in de uitoefening van zijn beroep iemand doodt zal deze daar gewoon verantwoording over moeten afleggen. Hooguit dat hierbij iets andere afwegingen gelden dan bij burgers omdat pliesies legaal een wapen dragen en onder strikte geweldsinstructies handelen.

Als de politie schiet is dit er niet op gericht, om de verdachte te doden, maar dit kan wel het gevolg zijn van het schieten. Wanneer mag de politie het vuurwapen gebruiken? Artikel 41 Wetboek van Strafrecht Noodweer Artikel 7 Ambtsinstructie politie 1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd: a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken; b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf 1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en 2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of 3°. dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn. c. tot het beteugelen van oproerige bewegingen of andere ernstige wanordelijkheden, indien er sprake is van een opdracht van het bevoegd gezag en een optreden in gesloten verband onder leiding van een meerdere; d. tot het beteugelen van militaire oproerige bewegingen, andere ernstige militaire wanordelijkheden of muiterij indien de militair van de Koninklijke marechaussee in opdracht van de minister van Defensie dan wel de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken in gesloten verband onder leiding van een meerdere optreedt. 2. Het gebruik van het vuurwapen in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is slechts geoorloofd tegen personen en vervoermiddelen waarin of waarop zich personen bevinden. 3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt van het vuurwapen geen gebruik gemaakt, indien de identiteit van de aan te houden persoon bekend is en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten gevaar voor de rechtsorde met zich brengt. 4. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de poging en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100