Hoe kom ik er onderuit wanneer de Arboarts mij verteld dat ik uren moet opbouwen, maar ik niet in staat ben om te werken?

Van mijn contactpersoon bij de FNV is mij verteld dat ik moet gaan...kwartier of een half uur moet werken en dan pleitos naar huis. Probleem is wel dat de werkgever dit bijhoudt in mijn personeelsdossier en de Arboarts tegen mij zegt dat ik aan de uren moet voldoen.

Weet jij het antwoord?

/2500

De website van de FNV spreekt tegen wat uw contactpersoon adviseert.Ben ik verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen?Ja, in principe ben je verplicht om het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Ben je het niet eens met zijn of haar oordeel, geef dat dan duidelijk aan. Soms kan dat tot een nieuw advies leiden waar je je wel in kunt vinden.Kom je er echter niet samen uit, bijvoorbeeld omdat de arts vindt dat je moet werken en jij vindt van niet, dan kun je een objectief deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover vind je op de website van het UWV.  Succes!

Alhoewel de arbo arts (bedrijfsarts) zegt onafhankelijk te zijn wordt hij wel betaald door de opdrachtgever (de werkgever dus). In hoeverre dan een oordeel van een arbo arts dan volkomen onafhankelijk is blijft dan een beetje vaag. (zacht uitgedrukt) Vandaar het advies van de FNV om na een korte werkhervatting wederom een ziekmelding te maken en weer naar huis te gaan. Als je werkelijk niet in staat bent door ziekte of tijdelijke arbeidsongeschiktheid je arbeidstaak te volbrengen dan heb je het recht op ziektewet bescherming. Dat wil zeggen dat je werkgever verplicht is dit te respecteren en je daarvoor ziektegeld uit te betalen en er mede aan mee moet werken aan jouw herstel. Daarbij is van meer belang wat je huisarts en/of behandelend arts heeft bepaald om jouw herstel te bewerkstelligen. De werkgever kan dan hooguit een voorstel doen om tijdelijk ander of lichtere arbeid te doen maar dat is niet afdwingbaar zolang de arbeidsongeschiktheid aantoonbaar voortduurt. (behandeling en adviezen van de behandelende artsen) Dat de arbo arts een ander advies geeft is dan niet van doorslaggevend belang en ontslaat de werkgever niet van zijn verplichting tot doorbetaling van ziektegeld. Als de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid langere tijd aanhoudt dan is de werkgever gerechtigd om een re-integratieplan in te stellen om de zieke werknemer de gelegenheid te geven om op enigerlei wijze terug te keren in het arbeidsproces. Zolang dat niet in strijd is met de lopende behandeling kan en mag dat niet geweigerd worden door de werknemer. Het opnemen van deze gegevens in het personeelsdossier door werkgever is toegestaan maar mag niet direct leiden tot een ontslagprocedure tenzij de ziekte/ arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar duurt en er geen uitzicht is op definitief herstel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100