Vervalt het huurcontract bij contractbreuk, aanzegging ontruiming?

Ik ben beschuldigt van contractbreuk, waarna ik een aanzegging ontruiming heb gekregen.
Ik heb hier ook gehoor aan gegeven binnen de gestelde termijn. Mijn huurcontract zou tot april 2013 lopen, maar ik ik heb de woning midden oktober 2012 verlaten. Tot mijn verbazing rekent de verhuurder wel gewoon de huur door, dus ik er word verwacht dat ik November enz ook ga betalen terwijl ik dus sinds midden oktober niet meer woonachtig ben daar, en ook geen toegang heb tot het gehuurde.

Mijn vraag is dus, is het zo dat bij contractbreuk en aanzegging ontruiming automatisch het huurcontract vervalt en ik niet verplicht ben om tot April 2013 huur te betalen?

Alvast bedankt,

Groet Neon

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is natuurljk wel logisch dat als jij contractbreuk pleegt, dan de (financiele) gevolgen voor jouw rekening zijn. Dus je bent zeker verplicht te betalen. Het kan toch niet zijn dat er een contract gemaakt wordt, dat je dat contract tekent en dat je je daar dan verder niet aan zou hoeven houden, zonder enige consequentie? Jij hebt vastgelegd dat je tot april 2013 zou huren. De verhuurder heeft dus recht op betaling tot die datum. Veel meer zinnigs valt er niet over te zeggen, zonder meer van de achtergrond te kennen, bepalingen in het huurcontract, kleine letters, particulier verhuurder of corporatie, gevolgen aanzegging ontruiming, en of dus een schikking gemaakt zou kunnen worden...... etc. etc.

Ook in de kamerhuur voor beperkte tijd geld er een huurbescherming en dient een rechter te bepalen of het contract ontbonden mag worden. Daar hier geen rechter aan te pas is gekomen is het van belang wat de verhuurder heeft aangegeven. Heeft de verhuurder duidelijk aangegeven dat jij het gehuurde voor een bepaalde tijd te hebben verlaten en jij hebt dat goedgekeurd door het gehuurde te verlaten mag je er van uit gaan dat het hier om een opzegging gaat met wederzijds goedkeuren en dient ook op die datum de huur te stoppen. Is er geen datum vermeld dan dien je per direct je huur op te zeggen, dit betekend wel dat je de huur van januari ook nog moet betalen.

Na toerekenbare niet-nakoming ( wanprestatie) kan de partij de overeenkomst ontbinden. En dat lijkt gebeurd te zijn omdat de verhuurder ontruiming heeft geëist en daaraan ook is voldaan. Door deze ontruiming is de huurovereenkomst beëindigd. Ik ken geen geval in het recht dat de verhuurder daarna nog betalingen zou kunnen eisen( behalve eventuele achterstallige betalingen en dat gaat niet via maandelijkse huur). Immers, bij een huurovereenkomst wordt de huurder in het genot gesteld van het gehuurde en dat is nu niet meer het geval. Bovendien kan de verhuurder de woonruimte nu opnieuw verhuren. Kennelijk is hij bang dat hij in problemen komt als hij aan een derde verhuurt als jij er achteraf werk van maakt. Een andere reden kan ik niet bedenken. Ga in dit geval direct naar het juridisch loket en treuzel daar niet bij.

Wat heel belangrijk is, is de reden waarom de verhuurder u het huis uit wilde zetten. U heeft het onder contractbreuk, maar de bescherming van huurders gaat ver en u moet het bont maken wil een rechter een ontbinding toewijzen. Bijvoorbeeld bij huurachterstand oordeelt een rechter vrijwel altijd dat het om een achterstand van drie maanden moet gaan, voordat een overeenkomst ontbonden wordt. (Overigens zou het verhaal wel eens anders kunnen zijn als er helemaal nooit huur betaald is). Ik ga er even van uit dat de verhuurder terecht u eruit heeft willen zetten. Dan zijn er twee zaken die hier door elkaar heen spelen. Aan de ene kant geldt dat huurovereenkomsten alleen maar eenzijdig ontbonden kunnen worden door tussenkomst van een rechter (7:272 lid 1 BW), tenzij je hier schriftelijk mee ingestemd hebt of als er sprake is van ontbinding met wederzijds goedvinden (7:271 lid 8 BW). Met andere woorden: als je niet schriftelijk aan de verhuurder hebt laten weten dat je akkoord gaat met de ontbinding, dan valt te zeggen dat feitelijk de huurovereenkomst nog doorloopt, dat jij dus nog moet betalen, maar ook dat jij nog steeds woonrechten hebt. Het tweede dat er speelt is dat bij ontbinding van een overeenkomst de partij aan wie dit niet toe te rekenen viel recht heeft op een schadeloosstelling (6:277 lid 1 BW). Dat betekent in de praktijk dat de verhuurder een schadevergoeding mag vragen die dezelfde hoogte heeft als de huur die hij misloopt. Het lastige daaraan is dat dat mede afhangt van de vraag of de verhuurder een nieuwe huurder vindt. Desondanks kom je er niet onderuit. Hoe ik het nu zie: als je niet schriftelijk ingestemd hebt met de ontruiming moet je langs het juridisch loket gaan om hulp te zoeken bij de vraag of de ontbinding correct verlopen is. Als dat niet zo is, dan heb je een onderhandelingspositie bij het alsnog ontbinden van de overeenkomst. Tegelijkertijd moet je je ogen en oren openhouden. Is er al iemand anders in het huis gaan wonen? Misschien weten de buren meer. Zodra er weer huur betaald wordt lijdt de verhuurder feitelijk geen schade meer.

Bronnen:
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6...
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7...
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100