Wie beslist er of iemand weg moet uit Nederland?

Wie beslist er of een buitenlander weg moet uit Nederland?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Antwoorden hierboven zijn correct maar niet volledig. Asiel: Als het gaat om asiel zoekers is het in eerste instantie de wetgever (regering) die beslist wanneer een buitenlander op humanitaire gronden toegelaten wordt als vluchteling. Verder zie de antwoorden hierboven. Is het een buitenlander die slechts op bezoek komt is het afhankelijk van het land waar hij vandaan komt: EU: Binnen de Schengenlanden is vrij verkeer, bewoners van die landen kunnen vrij reizen tussen de landen, deze mensen kunnen alleen uitgezet worden als ze een ernstig misdrijf hebben gepleegd en worden dan door de rechter meteen aangeduid als ongewenste personen. Overige EU landen en andere verdragslanden: Is de maximale verblijfsduur zonder verblijfsvergunning 3 maanden, ook dan kan men tijdens het verblijf aangeduid worden als ongewenst bezoeker. Alle overige landen hebben een visumplicht. Het visum wordt aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in het land waar men woont, aan de hand van een aantal gegevens beslist het IND of er een visum afgegeven wordt. Is er geen visum afgegeven en komen de personen niet in aanmerking voor de vluchtelingen status kunnen deze direct bij het binnenkomen van de Schengenlanden retour gezonden worden naar het land van herkomst. Is er wel een visum verstrekt kunnen ze ook door de rechtbank veroordeelt worden als ongewenst bezoeker en direct het land worden uitgezet.

Bronnen:
http://overheidsloket.overheid.nl/index.ph...
http://www.indklantdienstwijzer.nl/Default...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/as...

De Immigratie- en Naturalisatiedienst en de president van de Vreemdelingenkamer van een arrondissementsrechtbank beslissen dat samen.

Een kleine nuance op bovenstaand antwoord. De immigratie en Naturalisatie Dienst bekijkt of iemand aan de regels voldoet om in Nederland te mogen verblijven. Als het antwoord negatief is kan de persoon in eerste instantie beroep aantekenen bij de IND. Wordt dit afgewezen dan kan hij die beslissing voorleggen aan de Rechtbank. Bij afwijzing door de Rechtbank kan hij naar het Gerechtshof. Bij afwijzing door het Gerechtshof kan hij een en ander voorleggen aan de Raad van State. Daarna kan hij die uitspraak nog laten toetsen door het Europese Gerechtshof.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100