Kun je opgepakt worden in je eigen huis als je al wordt achtervolgd?

LEES DIT EERST:

Stel je steelt iets bij een winkel om de hoek. De politie is toevallig in de buurt en ziet jou. Jij rent hard weg en de politie rent achter jou aan. Dan ren je je eigen huis binnen rent naar boven. Mag de politie nu binnenkomen en je vervolgens arresteren? Want een agent heeft eerst toestemming nodig van een officier van justitie om een huis binnen te gaan en hij moet ook aan de bewoner kunnen aantonen dat hij dit heeft gekregen.

Toegevoegd na 2 dagen:
Excuus voor de onduidelijkheid, maar het gaat hier toch echt om een heterdaad situatie: ''Je steelt iets en de politie ziet jou''. Men is dus aan het stelen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In dit geval is er sprake van een heterdaad situatie. De politie is dus bevoegd om je aan te houden op heterdaad (53 SV). Voor het binnentreden van een woning geld de Algemene Wet op het Binnentreden (AWBI). Deze wet stelt dat er voor het binnentreden in een woning buiten de toestemming van de bewoner altijd een machtiging is vereist tenzij deze niet afgewacht kan worden (noodsituatie). Het binnentreden van een woning moet gebaseerd zijn op een wettelijk voorschrift. In dit geval kijken we dan naar het Wetboek van Strafvordering die stelt dat er een aantal mogelijkheden zijn, namelijk ter aanhouding, inbeslagneming etc. In dit geval maken we gebruik van 55 SV welke stelt dat elke opsporingsambtenaar ter aanhouding elke plaats mag betreden. Omdat de AWBI daarin overruled is er wel een machtiging nodig. Deze machtiging kan zulksnodig afgegeven worden door een hulpofficier van justitie. Dat is in het algemeen een inspecteur of hoger van de politie. Dan zijn we binnen. Vervolgens kijken de agenten rond in elke kamer, want zoekend rondkijken mag blijkt uit jurisprudentie, en vinden ze je niet omdat je bijvoorbeeld in een kast zit. Op het moment dat ze andere deuren moeten openen dan kamerdeuren spreekt men van doorzoeken. In dat geval zegt artikel 55a SV dat daarvoor een machtiging moet zijn afgegeven door een officier van justitie tenzij dit niet afgewacht kan worden. Dat is ook weer een kwestie van een telefoontje. Kortom, er liggen wat haken en ogen op de weg maar de politie komt je wel halen. En tot dan duurt het alleen maar langer voor je weer op weg bent. Toegevoegd na 1 minuut: Voor de duidelijkheid, dit geld alleen indien er geen toestemming is van een bewoner om de woning te betreden. Op het moment dat jij als minderjarige iets pleegt en je ouders laten de politie binnen dan is er geen enkele machtiging oid nodig. Wordt er wel gebruik gemaakt van de machtiging dan moet deze inderdaad getoond worden tenzij een machtiging niet afgewacht kan worden (noodsituatie) of de situatie dat op dat moment niet toe laat (instap door arrestatieteam e.d.)

Zij kunnen in dit geval gewoon achter jou aan naar boven holen want dit is een vorm van op heter daad betrapt.

Voor het betreden van de woning, zonder toestemming van de bewoner, heeft de politie een machtiging an de Officier van Justitie nodig. Zo'n machtiging kan telefonisch vrij simpel geregeld worden. Totdat de machtiging geregeld is, zal de politie de situatie bevriezen, dat wil zeggen, er zal voor gezorgd worden, dat niemand de woning meer in of uit kan. Toegevoegd na 2 minuten: een en ander is geregeld in artikel 50 Strafvordering en artikel 2 Algemene wet op het binnentreden Toegevoegd na 6 minuten: Art 2 algemene wet op het binnentreden: 1.Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond. Art 55 Sv 1 In geval van ontdekking op heeter daad van een misdrijf kan ieder, ter aanhouding van den verdachte, elke plaats betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner en van de plaatsen, genoemd in artikel 12 van de Algemene wet op het binnentreden

Bij achtervolging op heterdaad van de verdachte van een misdrijf mag iedere burger elke plaats betreden, behalve woningen. Woningen zijn grondrechtelijk beschermd (artikel 12 Grondwet), maar die bescherming is niet absoluut. Politieagenten mogen ook woningen betreden zonder toestemming van de bewoner om een verdachte te arresteren, bij heterdaad of zonder heterdaad. Dit is te vinden in artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering.

Ja. Een agent mag een huis alleen binnendringen als hij daarvoor een legitieme reden heeft. Een heterdaad valt daaronder. Dit is hetzelfde als dat een agent bijvoorbeeld een huis binnen mag dringen omdat er gevaar voor aanwezigen dreigt o.i.d. De toestemming van de OvJ is alleen nodig indien het binnendringen van de woning niet urgent is. Ga maar na: als dit NIET zo zou zijn, zou je eender welk huis kunnen binnendringen. Je zou zelfs in een huis kunnen inbreken. Als de bewoners er niet zijn, zou de agent je dan niet kunnen volgen (in jouw redenering). Helaas, zo werkt het niet. Tip: reken gewoon af wat je in de winkel in je zak stopt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100