Mag je als werknemer ook een incassobureau inschakelen wanneer bijvoorbeeld betalingen van werkgever niet geschieden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het inschakelen van een incassobureau bij het uitblijven van salarisuitbetaling is niet de reguliere gang die in zo'n geval bewandeld wordt. Als een salaris niet uitgekeerd wordt, dien je je werkgever schriftelijk te wijzen op het niet nakomen van zijn verplichtingen. Het niet doorbetalen van loon kan het gevolg zijn van; een geschil over de vraag of de arbeidsovereenkomst is geëindigd, financiële onmacht van de werkgever of kan een andere reden hebben, zoals het domweg weigeren te betalen. In dergelijke omstandigheden kan de medewerker vaak een voorschot krijgen op grond van de werkloosheidswet, dat vraag hij aan bij de uitvoeringsinstelling. De uitvoeringsinstelling beslist in beginsel binnen vier weken en verrekent het voorschot met het later toekennen van een uitkering. Er wordt getracht het voorschot wat betreft hoogte aan te laten sluiten met het recht op een WW-uitkering. Krijgt de medewerker uiteindelijk het salaris wel uitbetaald, dan wordt het voorschot teruggevorderd. Het stoppen met het doorbetalen van loon kan ook het gevolg zijn van een geschil over de vraag of de medewerker wel ziek is. De medewerker komt dan niet in aanmerking voor een WW-voorschot, waardoor hij een bijstanduitkering aan zal moeten vragen. Als jij ervan overtuigd bent dat je recht hebt op het niet-betaalde salaris, dan zou ik contact opnemen met je rechtsbijstandverzekeraar. Als je die niet hebt, kun je je kostenloos laten adviseren bij de Rechtswinkel in jouw gemeente. Toegevoegd na 1 minuut: Je kunt in het laatste geval ook een kort geding bij de kantonrechter aanspannen tegen je werkgever. Toegevoegd na 9 minuten: Er zijn trouwens wel incassobureaus die opdrachten van particulieren aannemen. Je dient dan echter wel een officiële ingebrekestelling te kunnen overhandigen.

Ik zou zeggen, waarom niet? Bel gewoon zo'n bedrijf op, dan hoor je het snel genoeg. Succes!

je moet eerst een aangetekende brief sturen waar in je zet om hoeveel achterstallig loon het gaat en dat jij je werkgever sommeert het achterstallige loon binnen 10 werkdagen te betalen. wordt hier niet op gereageerd of kom je er samen nog niet uit kun je via de rechtsbijstand in overleg met je jurist je achterstallige loon Van de vierde tot en met achtste werkdag mag je het bedrag met 5 procent per werkdag verhogen. Voor elke volgende werkdag mag je het met 1 procent verhogen. De optelsom van alle verhogingen mag nooit meer zijn dan 50 procent van het oorspronkelijke bedrag. Náást deze verhoging mag je ook wettelijke rente voor niet-handelstransacties eisen. Het percentage voor deze rente wordt door de overheid vastgesteld en verandert nog wel eens. Het beste wat je dus doen kunt in z'n geval is de rechtsbijstand raad plegen en die kunnen in het laatste geval je werkgever het achterstallige aanhangig maken.

iedereen kan in feite een incassobureau inschakelen. vraag naar de voorwaarden bij het betreffende incassobureau (onderling verschillen de werkwijze, en helemaal duidelijk is het vaak niet als het om een deurwaarder gaat die ook als incassobureau op kan treden) zorg dus dat je het helder hebt voor je iets op poten gaat zetten.

Ja dit kan, alhoewel je natuurlijk wel eerst meerdere malen via een normale weg hierover met je werkgever "moet" hebben gesproken. Je kan zelfs het bedrijf waarvoor je werkt, mochten er nog andere schuldeisers zijn, zelfs failliet laten verklaren. Dit gaat misschien wat ver, maar is wel mogelijk als vervolgstap, mocht het incassobureau ook niet helpen. Succes!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100