Wat zijn de rechten van kinderen in derdewereldlanden?

Weet jij het antwoord?

/2500

De derde wereld is erg groot en enorm gevarieerd. De landen lopen uiteen van heel arm tot redelijk rijk, van verschrikkelijke dictaturen tot vrij behoorlijke democratieën. Vooral in die laatste soorten landen zal de wetgeving speciale rechten aan kinderen toekennen. Daarnaast is er het Verdrag inzake de rechten van het kind. Dat is een speciaal verdrag met mensenrechten die zijn toegespitst op de belangen van kinderen. Het is opgesteld door de Verenigde Naties. Veel landen, ook ontwikkelingslanden, hebben zich aan dat verdrag gebonden. Zie deze lange lijst: http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank/1989/11/003908.html. Een staat is pas juridisch aan het verdrag gebonden als hij het verdrag heeft geratificeerd, zoals dat heet. Het verdrag is dan door het nationale parlement goedgekeurd. Dat staat in de derde kolom ("Ratificatie"). (Als er in die kolom geen datum staat, zoals bij Somalië, heeft die staat het verdrag niet geratificeerd). In het Kinderrechtenverdrag staat een hele reeks kinderrechten: het recht op een naam, het recht om zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, privacy, het recht van een gehandicapt kind op een volwaardig leven, recht op onderwijs, verbod op kinderarbeid, en nog veel meer. Hier staat de tekst in het Engels en het Nederlands: http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/geldigheidsdatum_04-03-2012.

De rechten van het kind zijn over de gehele wereld hetzelfde, de regels zijn vastgelegd in een handvest (verdrag) van de VN. Probleem is dat niet elk land het verdrag accepteert met als gevolg dat er geen sanctie mogelijkheden zijn door de VN. Indien een land het verdrag erkend dient de wetgeving van het land aangepast te worden zodat de rechten van het kind ook beschermd worden.

In de praktijk hebben kinderen in derde wereld landen weinig rechten. Ze hebben alleen plichten alhoewel die niet als plicht worden ervaren omdat die plichten onderdeel zijn de van lokale cultuur. Respect voor de ouders en hun gehoorzamen is belangrijk in Afrika bijvoorbeeld. Je krijgt als kind status binnen gezin en familie als je veel voor je ouders doet. Als je hun financieel ondersteunt, of een huis voor ze koopt. Het is als Nederland voor de oorlog. Toen hielpen de kinderen hun ouders. Nu helpen de ouders hun kinderen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100