Welk erfrecht heeft een zoon die zijn moeder sinds zijn jeugd niet heeft willen accepteren als moeder?

de moeder overlijdt maar heeft een huisgekocht kan deze zoon het huis opeisen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja. http://www.notarisinfo.nl/info3test.html Indien het wettelijk erfrecht van toepassing is (u heeft dus geen testament gemaakt) kan alleen uw familie en uw echtgenoot erven. De wet kent het principe dat de familie, die het dichtst bij u staat, erft. Hiervoor heeft de wetgever vier groepen aangegeven die kunnen erven, te weten: de echtgenoot, de kinderen en hun afstammelingen; ouders, broers en zusters en hun afstammelingen; grootouders; overige familie in de zijlijn; Een hogere groep gaat voor een lagere groep. Voorbeeld: indien in een bepaalde groep (bijvoorbeeld groep 2) personen in leven zijn, dan erven die personen. De personen uit de groepen daarna (bijvoorbeeld groep 3 en 4) kunnen dan niet meer erven. Indien in groep 1 kinderen en de echtgenoot in leven zijn, dan erft de echtgenoot in beginsel hetzelfde als een kind erft. Indien een van uw kinderen voor u is overleden, met achterlating van kinderen (uw kleinkinderen), erven die (klein)kinderen voor het deel dat uw vooroverleden kind gekregen zou hebben indien het nog in leven was geweest ten tijde van uw overlijden. Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent is de grootte van uw nalatenschap gelijk aan de helft van het vermogen dat u samen met uw echtgenoot bezit. In groep 2 erven halfbroers en halfzusters ook (voor de duidelijkheid: groep 2 kan alleen erven als er geen personen uit groep 1 in leven zijn) echter zij erven de helft van wat een volle broer of zuster erft. Indien geen erfgenamen gevonden kunnen worden op grond van de bovenstaande regels erft de staat alles.

Is afhankelijk of er nog meer bloedverwanten zijn inde eerste graad. Indien de moeder alleen was en de zoon het enigst kind en er is geen testament opgemaakt wordt de gehele erfenis automatisch eigendom van het kind. Zijn er meerdere erven in de eerste graad en is er geen testament opgemaakt heeft de zoon slechts recht op één kindsdeel.

Ja je heb altijd recht op een deel van je moeder,s vermogen,maar als jij je moeder niet meer als moeder ziet,zou ik mij daar niet zo druk overmaken.

Inderdaad heeft een zoon erfrecht van zijn moeder als zij komt te overlijden. Hoeveel hij erft hangt af van de omstandigheden. Is de moeder nog getrouwd in gemeenschap van goederen dan gaat de helft naar haar echtgenoot en de andere helft wordt verdeeld over het aantal kinderen PLUS (nog een keer) de echtgenoot. Is er geen echtgenoot dan wordt de erfenis gelijkelijk onder de kinderen verdeeld. Dit alles als er geen testament is. Onterven kan niet geheel, maar wel voor een deel. De moeder kan de erven middels een testament over- maar ook onderbedelen. Dit laatste tot minimaal de helft van het 'normale' erfdeel (normaal, zoals hierboven beschreven).

Zoon moet naar de Gemeente gaan waar de moeder is gestorven, en vragen om de overlijdensakte ( ID-kaart meenemen). Daarmee gaat hij mee naar een notaris en die kan hem precies vertellen wat zijn erfdeel is. Dat is wat hij praktisch moet doen. Toegevoegd na 12 minuten: Let op! Moet je een erfenis volledig aanvaarden of weigeren? Nee. Als je de erfenis niet wilt aanvaarden heb je de keuze uit verwerpen of aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit laatste wordt ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd. Zowel voor het verwerpen van een erfenis als voor een beneficiaire aanvaarding moet er een verklaring worden afgelegd bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een formulier dat je bij de betreffende arrondissementsrechtbank opvraagt. Zo’n verklaring kost circa € 103,00. Een notaris kan je helpen om een goede keuze te maken, en je helpen om die keuze goed uit te voeren.

Bronnen:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/...
http://www.erfwijzer.nl/erfenis-aanvaarden...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100