Ia het verspreiden van privételefoonnummers zonder toestemming strafbaar?

Een vrouw op ons kantoor heeft ongevraagd privegegevens waaronder 06-nummers van medewerkers verstuurd in een mail, nu kan iedereen van elkaar hun 06-nummer zien. Naar mijn idee is dit strafbaar, maar is dit ook echt zo? Toen ik haar confronteerde zei ze dat ze niets flits had gedaan en ik confronteer haar graag opnieuw. Is er niet ergens een artikel in het wetboek die beschrijft dat haar actie strafbaar dan wel illegaal is?

BVD!!

Weet jij het antwoord?

/2500

Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 1: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Artikel 8 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geld...

Een gegevensverwerking dient in overeenstemming met de wet, behoorlijk en zorgvuldig te geschieden. De persoonsgegevens moeten verzameld zijn voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De verwerking moet een rechtmatige grondslag hebben en mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor uw werkgever de gegevens heeft verzameld. Artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat een opsomming van de enige gronden voor een toelaatbare gegevensverwerking. Met verwerken wordt bedoeld alle handelingen met persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen. Verstrekken is een vorm van verwerken. Artikel 9 Wbp geeft aan dat persoonsgegevens niet verwerkt mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen. Uw werkgever mag personeelsgegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen. Dit mag alleen als dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Of dat het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden. Zo kan de school waar u werkt het nodig vinden uw telefoonnummer te verstrekken aan de (ouders van) leerlingen omdat de leerlingen weinig contacturen met u hebben. Ook kan uw werkgever binnen de organisatie uw verjaardagsdatum doorgeven aan de afdeling communicatie voor het maken van een verjaardagskalender op intranet. Als u goede redenen heeft om uw gegevens geheim te willen houden, dient uw werkgever dit te respecteren.

Bronnen:
http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/Verstrekke...

Dat is beslist strafbaar. Wel hebben we de privételefoonnummers en adressen doorgegeven omdat bij een calamiteit de familie bereikbaar moet zijn. Maar die gegevens zitten achter slot en grendel en mogen beslist niet gepubliceerd worden. Toegevoegd na 26 minuten: We kregen er een speciale uitleg bij vanwege de privacywetgeving waarvoor het bedoeld was en wie er bij kan en wanneer.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100