Waarom wordt bij het depositogarantiestelsel de vergoeding van spaartegoeden afgewenteld op andere banken?

Op http://nl.wikipedia.org/wiki/DSB_Bank#Oud-medewerkers_aan_het_woord las ik:

Door het faillissement is het depositogarantiestelsel geactiveerd. Uitkeringen vanwege het depositogarantiestelsel zal De Nederlandsche Bank (DNB) op de failliete boedel verhalen. Daarna worden tekorten verhaald op de andere Nederlandse banken. Als eerste schatting is een bedrag van 1 miljard euro genoemd dat de andere banken kwijt zijn aan de ondergang van DSB Bank (Rabo, ING, ABN Amro Fortis, SNS respectievelijk 40% - 20% - 20% - 8%).

In het kader daarvan heb ik eigenlijk deze twee vragen:

- Waarom wordt dit probleem afgewenteld op andere banken, terwijl het toch zo heet te zijn dat de Nederlandse Bank dit soort spaartegoeden vergoed?

- Waarom zijn de percentages die hier genoemd worden voor de andere banken zo verschillend?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Heel simpel: De Nederlandse Bank bepaalt de omvang van de claims en berekent die door aan de andere banken. Het is een soort risicofonds dat de banken onderling hebben opgericht. Net zoals de reisbranche zelf de de fondsen voor de ANVR ophoest. En de percentages worden vastgesteld aan de hand van de 'bedrijfsomvang' van de banken. Dus hoe groot ze zijn. Toegevoegd na 16 minuten: We gaan even ingewikkeld doen, en het Staatsblad citeren: Artikel 11 1. Het bedrag dat ingevolge het beleggerscompensatiestelsel wordt uitgekeerd als gevolg van betalingsonmacht van een bank, wordt door de banken, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, vergoed aan de Nederlandsche Bank volgens het door de Nederlandsche Bank op grond van artikel 12 vast te stellen omslagpercentage. Artikel 12 1. De Nederlandsche Bank stelt, ambtshalve of op verzoek van representatieve vertegenwoordigingen en na overleg met deze vertegenwoordigingen, het voor elke bank geldende omslagpercentage vast aan de hand van de door deze bank aan de Nederlandsche Bank overgelegde geconsolideerde balans voorafgaand aan het tijdstip waarop betalingsonmacht als bedoeld in artikel 2:295, tweede lid, van de wet door de Nederlandsche Bank is geconstateerd. Na overleg met representatieve vertegenwoordigingen bepaalt de Nederlandsche Bank nader welke bedrijfseconomische balansen gebruikt worden en welke posten uit deze balansen voor deze berekening in aanmerking worden genomen. Daarbij wordt het totaalbedrag van deze posten van elke bank gedeeld door het totaalbedrag van deze posten van alle banken gezamenlijk en hetverkregen getal vermenigvuldigd met 100 procent. Hierbij worden de posten van de betalingsonmachtige bank niet meegeteld.

Omdat dat zo is afgesproken.

Ha, die Mlodewijk; Die banken zijn grotendeels zelf vorig jaar uit de shit geholpen door de overheid, dus nu is het gewoon payback time. Bovendien zullen die banken een groot deel van de nu op straat staande klanten kunnen inlijven; die mensen moeten toch ergens heen voor hun bankzaken. De percentages zullen becijferd zijn aan de hand van het vermogen en misschien het aantal klanten van die bank.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100