Wat is het verschil tussen strafrechtelijke en civielrechtelijk vervolging

Ik begrijp het verschil niet. Wanneer wordt je strafrechtelijk vervolgt en wanneer civielrechtelijk. En wanneer allebei

Weet jij het antwoord?

/2500

Strafrecht is tussen een burger en de overheid. Dat betekend dat de burger een overtreding pleegt en de overheid als handhavende partij optreedt. Civielrecht is tussen burgers onderling (en ook bedrijven btw). Zo is het niet betalen van een rekening een zaak tussen burgers onderling en heeft de overheid daar geen bemoeienis mee (uitzonderingen daar gelaten). Je kan voor beide vervolgt worden. Dat gebeurd steeds vaker. Bijvoorbeeld iemand die een mishandeling gepleegd heeft kan strafrechtelijk een straf krijgen van bijvoorbeeld 80 uur taakstraf en daarnaast een schadevergoeding aan het slachtoffer moeten betalen van 200 euro. Dan is iemand zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aangepakt. Om de last op de rechterlijke macht te verlagen is een en ander middels de Wet Terwee inmiddels gecombineerd waardoor de strafrechter ook een uitspraak mag doen over het civielrechtelijke schadevergoeding. Het kan ook, in een extreem geval, dat je strafrechtelijk wordt vrijgesproken en civielrechtelijk wordt veroordeeld. Een bekend geval daarbij is OJ Simpson. Hij is strafrechtelijk vrijgesproken van de moord op zijn vrouw, maar civielrechtelijk moet hij miljoenen betalen aan haar familie. De civiele rechter vond dat er wel voldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid.

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Ook is vastgelegd hoe mag worden gereageerd als iemand de regels overtreedt. Er is in onze maatschappij voor gekozen om de reactie op strafbare feiten uit te laten voeren door de Staat. Dit om te verzekeren dat er niemand gestraft wordt, zonder dat daar een grondige procedure aan vooraf is gegaan. Het strafrecht regelt dan ook de verhouding tussen de Staat en de burger, waar het gaat om strafbare feiten. Voorbeelden van strafrechtelijke regels staan in het Wetboek van Strafrecht en in de Wegenverkeerswet. Strafrecht In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij volgens de wet een strafbaar feit. Bij een vermoeden van een strafbaar feit kan hij door het Openbaar Ministerie vervolgd worden en moet, wanneer het Openbaar Ministerie dat beslist, als verdachte voor de rechter verschijnen. Daarvoor wordt eerst een opsporingsonderzoek verricht door de politie of gespecialiseerde inspectiediensten. De keten van strafrecht, ofwel de strafrechtsketen beschrijft de meest gebruikelijke procedure, welke wordt doorlopen wanneer iemand berecht wordt voor de door hem begane misdaad. Het civiele recht regelt de verhouding tussen burgers of bedrijven onderling. Voorbeelden van civiel recht (ook wel burgerlijk recht genoemd) zijn huurrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hier is bijvoorbeeld geregeld wie de schade van een ander moet vergoeden en onder welke voorwaarden. Voorbeelden civiel recht;Aansprakelijkheid (bijvoorbeeld Autoschade);Echtscheiding;Contracten,Burenruzie;Faillissementen;. Burgerlijk recht Het burgerlijk recht (ook wel het civiel of privaatrecht genoemd) regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten, zoals natuurlijke personen en rechtspersonen. Deelgebieden van het burgerlijk recht zijn onder andere het personen- en familierecht, het rechtspersonenrecht (waaronder het verenigingsrecht en het vennootschapsrecht), het goederenrecht (waaronder het eigendomsrecht en de daarvan afgeleide goederenrechtelijke rechten), het verbintenissenrecht (waaronder de bijzondere overeenkomsten zoals koop en huur), het aansprakelijkheidsrecht en het erfrecht. Groet

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100