Brief van incasso verzonden gewone per post en niet otvangen, is dat een rechtgeldig bewijs in derechzaal?

Wegens 2 maanden huur achterstand de incasso bureau heeft mij 2 sommatie brieven gestuurd per gewone post (niet aangetekend). Ik heb deze 2 brieven NIET ontvangen. Inmiddels heb ik he huur acherstand betaald. De derde sommatie brief heb ik wel ontvangen, en ik heb gereageerd met een aangetekend brief dat ik protesteer tegen de extra hoge incasso kosten van 360.-, en dat ik heb zijn 2 sommatie brieven niet ontvangen. Nu krijg ik opnieuw een sommatie brief, dat verwijs mij naar de2 sommatie brieven dat ik heb niet ontvangen. Zij willen mij dagvaarden.
VRAAG: op wie light de plicht om te bewijzen dat ik heb de 2 sommatie brieven ontvangen? Is mij argument geldig in de rechtszaal dat ik heb de2 brieven niet ontvangen, en ik wil niet de hoge incasso kosten te betalen? Aalvast bedankt.

Weet jij het antwoord?

/2500

In principe is het de plicht van de verzender om aan te tonen dat de brieven wel ontvangen zijn. Dat is ook de basis van het hele 'aangetekend versturen'. Gebeurd dat niet, dan kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat jij deze brieven ontvangen hebt. Echter, als jij bijvoorbeeld van de verhuurder te horen hebt gekregen dat er een incassobureau ingeschakeld is kan je moeilijk ontkennen dat je het niet wist.

Allereerst: het maakt niet uit dat je de sommaties niet ontvangen hebt. De verhuurder mag vanaf het moment dat je te laat bent met betalen rente en incassokosten in rekening brengen. Die incassokosten moeten overigens wel gemaakt zijn, maar dat gebeurt al snel als ze het uit handen geven. Dit staat zo in de wet (zie bron). Dat betekent dat je bij een huurachterstand dus niet schriftelijk herinnerd of in gebreke gesteld hoeft te worden. Het enige wat je kan doen is zo snel mogelijk de hoofdsom en de kosten te betalen. Daarbij moet je wel even kijken of de incassokosten niet te hoog zijn. Zie de bron voor een lijst met bedragen die de rechter meestal aanhoudt als bovengrenzen. (Let op: een rechter kan er vanaf wijken, maar doet dit zeer waarschijnlijk alleen in bijzondere situaties!!!). Als ze meer in rekening brengen dan dit bedrag, kan je ervoor kiezen om alleen het maximum te betalen. Als je dat doet moet je in je betalingsomschrijving duidelijk zetten dat je eerst de hoofdsom betaalt. Daarna stuur je een brief dat je besloten hebt om een bepaalde vergoeding te betalen en dat de zaak voor jou daarvoor afgedaan is. Vaak laten incassobureaus het er dan bij zitten. Zo niet, dan heb je bij een rechter een goed verhaal. Tot slot: handel dingen altijd schriftelijk af als je met een incassobureau in een geschil zit. Bel ze niet en laat je ook niet bellen. Zo heb je altijd bewijs van datgene dat gecommuniceerd is. Dan nog een antwoord op je vraag: de bewijsplicht van een verzender ligt bij hem. Hij moet bewijzen dat deze verzonden is. De enige manier om dat echt te bewijzen is door deze via aangetekende post te verzenden. Maar deze plicht is niet oneindig: als jij moedwillig ervoor zorgt dat jij de brief niet krijgt dan is het jouw schuld. Dus als je een aangetekende brief aangeboden krijgt en je weigert hem (of haalt hem niet op bij het postkantoor), dan is het jouw schuld. In dit geval kan de verzender niet aantonen dat de brief aangeboden is. Jammer genoeg maakt dat weinig uit.

Bronnen:
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7...
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Lande...

Als de verzender op één of andere manier kan bewijzen dat hij de post heeft verstuurd mag hij ook aannemen dat de post bij de geadresseerde is aangekomen. Hoe hij dat bewijst (kopie of via databestanden) is niet belangrijk, jij bent dan aansprakelijk ook voor de proceskosten. Verzoek bij het incassobureau om een copy van de maningen.

nee, jij kan niet bewijzen dat ze niet binnen zijn gekomen. 1 brief die zoek raakt kan nog, maar 2? bovendien acht men jou verantwoordelijk om de vaste lasten tijdig te voldoen, en zo niet een regeling te treffen met de betreffende instantie. hoor je niets van was jij de persoon die initiatief had kunnen nemen door hier navraag na te doen. je weet wanneer iets betaald moet worden en hoeveel. bovendien zijn er van de woningbouw al herinneringen gekomen waardoor je na 2 maand weet dat er een incasso op volgt. het is algemeen bekend dat hier hoge kosten aan verbonden zijn. dus: post ontvangen of niet, het betalingsverkeer blijft je eigen verantwoording.

Op http://www.tehogeincassokosten.nl/juridische-info-voor-bezwaar-tegen-te-hoge-incassokosten.html kun je checken of de incassokosten in jouw geval binnen de norm vallen. Zijn de incassokosten (veel) hoger, dan heb je kans dat je bezwaar resultaat oplevert. Liggen de incassokosten op of onder de norm, dan maak je weinig kans en kun je de incassokosten maar beter gewoon betalen. Ik denk trouwens niet dat het argument dat je 2 sommatiebrieven niet hebt ontvangen, je extra helpt. Omdat je nou eenmaal weet dat je de huur maandelijks moet betalen. Volgende keer meteen even contact opnemen met de verhuurder als je de huur even niet kan betalen. Vaak kun je dan wel een betalingsregeling treffen. En doordat je dan je goede wil toont, zal de verhuurder ook minder snel een incassobureau inschakelen.

Bij het ondertekenen van het huurcontract is een bedrag per maand afgesproken en daarbij op welke datum dit binnen moet zijn. Dat jij je post niet hebt ontvangen doet daar niets aan af. Dus het is niet relevant dat je het niet hebt ontvangen en de rechter zal hier dan ook geen waarde aan hechten. Ik vind echter 360 euro verhoging voor 2 maanden wel aan de hoge kant. Tenzij er natuurlijk al kosten zijn gemaakt om een dagvaarding op te stellen. Maar dan is het wel al een tijd geleden dat je niet hebt betaald.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100