Ik ben gedagvaard als getuige in een moordzaak, hoe kom ik hier van af, en wat staat mij te wachten als ik niet kom opdagen

Ik ben gedagvaard in een moordzaak maar ik wil er niks mee te maken hebben omdat het al geestelijk een marteling genoeg is. hoe kom ik hier van af en wat kan ik verwachten als ik niet kom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wanneer je als getuige wordt gedagvaard, ben je verplicht om naar de zitting te komen. Als je om persoonlijke redenen niet kunt komen, moet je een brief schrijven aan de officier van justitie. Maak in je brief duidelijk waarom je niet op de zitting kunt komen. Misschien is het verstandig om vooraf, in overleg met je huisarts, te bekijken of er psychische redenen zijn die je als argument kunt aanvoeren om niet naar de zitting te gaan. Zo'n verzoek wordt niet altijd gehonoreerd. De officier van justitie kan besluiten dat je toch moet komen.

Bronnen:
http://advocare.home.xs4all.nl/folder61.htm

Een verhoor waarbij een getuige door de rechter ondervraagd wordt wordt een getuigenverhoor genoemd. Hoewel getuigen geen bewijskracht bezitten, spelen zij een belangrijke rol in een strafzaak. Een getuige wordt daarom ook genoemd als een indirect justitieel verdrag. Een of meerdere getuigen kunnen de rechter ervan overtuigen dat de dader(s) schuldig worden bevonden. Dit is een proces dat niet gebaseerd is op bewijskracht. In een strafzaak is het eerder uitzondering dan regel dat getuigen op de zitting zelf worden gehoord. Vaak volstaat men met de verklaringen, die door de politie zijn genoteerd of met de verklaringen, die voorafgaande aan de openbare behandeling op de zitting in een gerechtelijk vooronderzoek voor de rechter-commissaris zijn afgelegd. De officier van justitie kan de reeds gehoorde getuigen ook voor de zitting oproepen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op het verzoek van de verdachte of diens raadsman. De verdachte kan ook getuigen naar de zitting meebrengen om die te laten horen. In het algemeen heeft de rechter de leiding bij het ondervragen van de getuige, maar de officier van justitie en de verdachte en diens advocaat hebben altijd het recht de getuige vragen te stellen. In een civiele zaak is het altijd een van de procespartijen, die de getuigen oproept. De rechter heeft daartoe eerst in een tussenvonnis beslist, wie van de partijen de bewijslast heeft en van welke feiten. Getuigen kunnen ook voorafgaande aan een gerechtelijke procedure door de rechter worden gehoord in het kader van een voorlopig getuigenverhoor. Een ieder die belang heeft bij een civiel geschil kan de rechtbank om een dergelijk voorlopig getuigenverhoor vragen met een verzoekschrift, dat door een procureur bij de rechtbank moet worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan ook nog tijdens de procedure worden ingediend. Een ieder die is opgeroepen om als getuige te worden gehoord, is verplicht te verschijnen en de gestelde vragen te beantwoorden. Dat laatste is alleen dan anders, als de getuige zich op het verschoningsrecht kan beroepen. Een procespartij kan ook als getuige worden gehoord, maar de partijverklaring heeft geen bewijskracht, als die niet op essentiële punten wordt ondersteund door ander bewijs. Een bijzonder soort getuige is de getuige-deskundige. Dit is een getuige die gespecialiseerd is op een bepaald terrein. De getuige-deskundige licht de rechter voor over wat zijn kennis hem leert.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getuige

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100