Mochten de Amerikanen Osama Bin Laden, wettelijk gezien, eigenlijk wel doden?

Had de VS wel toestemming om in Pakistan (een ander land dus) Osama Bin Laden te doden, of zelfs op te pakken? Zo ja of zo nee, staat dat in bijvoorbeeld de Geneefse Conventies of in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Weet jij het antwoord?

/2500

Pakistan was niet compleet op de hoogte van de missie, maar heeft wel de steun gegeven aan het opsporen van OSAMA. Of het doden uberhaupt wettelijk was, daarover is het laatste worod nog niet gezegd. In een eerlijke wereld zou je ook een dergelijk persoon eerst eenr echtzaak geven, voor je zo iemand van het leven berooft.

Nee het is een buitengerechtelijke actie geweest. Hij was niet gewapend en elk mens heeft recht op een eerlijk proces. Zo ie zo een actie in een vreemd land ondernemen is een onrechtmatige daad. Toegevoegd na 4 minuten: Maar Amerikanen hebben zo hun eigen idee over rechten. Zo hebben ze onder Bush een wet aangenomen die het rechtvaardigt om nederland binnen te vallen wanneer een amerikaan voor het internationaal gerechtshof moet verschijnen.

De Conventie van Genève van 12 augustus 1949 stelt in artikel 4: Krijgsgevangenen , in de zin van dit Verdrag, zijn personen die behoren tot een van de volgende categorieën, in de handen van de vijand zijn gevallen: (1) De leden van de strijdkrachten van een Partij bij het conflict, alsmede leden van de milities en vrijwilligerskorpsen die deel uitmaken van deze gewapende macht. (2) leden van andere milities en leden van andere vrijwilligerskorpsen, waaronder die van georganiseerde verzetsbewegingen, die behoren tot een partij bij het ​​conflict en die in of buiten hun eigen grondgebied, zelfs indien dit grondgebied is bezet, op voorwaarde dat deze milities of vrijwilligerskorpsen, met inbegrip van georganiseerde verzetsgroepen, voldoen aan de volgende voorwaarden: (A) dat zij onder bevel staan van een persoon die verantwoordelijk is voor zijn ondergeschikten; (B) dat zij een herkenbaar onderscheidingsteken dragen, te zien op een afstand; (C) dat zij openlijk wapens dragen; (D) dat zij voor het uitvoeren van hun activiteiten in overeenstemming handelen met de wetten en gebruiken van de oorlog. Nu ben ik verder geen jurist, maar als Bin Laden geen wapen droeg lijkt het me niet dat hij krijgsgevangen genomen kon worden, laat staan doodgeschoten kon worden. Verder schijnen de VS hun eigen regels op te stellen wat betreft acties in andere landen. Zo is het algemeen bekend dat als er een Amerikaans staatsburger voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag moet verschijnen, de VS Scheveningen zullen binnen vallen en deze Amerikaan uit de gevangenis zullen halen. Met dat in het achterhoofd is het niet moeilijk om zulk een actie uit te halen in Pakistan, waar de regering al half meeweerkt met de Amerikanen. Een onaangekondigde actie mag volgens internationale verdragen niet. Feitelijk zou je dit als een oorlogsverklaring kunnen zien aan Pakistan.

Amerika heeft ooit eens aangegeven dat zij in welk buitenland dan ook mochten doen wat zij op dat moment nodig achten. Dus in hun ogen was deze actie gerechtvaardigd. Dat Amerika zijn bondgenoot Pakistan niet inlichtte, was m.i. terecht, aangezien er bij de Pakistaanse geheime diens veel Al Qaeda sympathisanten blijken te zitten.

In juridische zin had de VS dit niet mogen doen. Dit soort acties uitvoeren in een ander land had op zijn minst met toestemming moeten gebeuren en in samenwerking met dat land. Daarbij hadden ze OBL niet mogen doden, maar gevangen moeten nemen en voor een rechtbank moeten brengen, waarschijnlijk het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ongetwijfeld valt mijn laatste alinea onder de Geneefse Conventies. Mijn persoonlijke mening (en die doet er eigenlijk niet toe) hebben de Amerikanen voor de juiste weg gekozen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100