Wanneer mag een poltie agent op iemand schieten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Om te beginnen moet een agent, om het dienstwapen te mogen dragen geoefend en gecertificeerd zijn. Voorwaarden voor het gebruik van het dienstpistool staan vervolgens uitgewerkt in artikel 7 van de Ambtsinstructie voor de politie: Artikel 7 1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd: a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken; b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf 1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en 2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of 3°. dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn. c. tot het beteugelen van oproerige bewegingen of andere ernstige wanordelijkheden, indien er sprake is van een opdracht van het bevoegd gezag en een optreden in gesloten verband onder leiding van een meerdere; d. tot het beteugelen van militaire oproerige bewegingen, andere ernstige militaire wanordelijkheden of muiterij indien de militair van de Koninklijke marechaussee in opdracht van de minister van Defensie dan wel de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken in gesloten verband onder leiding van een meerdere optreedt. 2. Het gebruik van het vuurwapen in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is slechts geoorloofd tegen personen en vervoermiddelen waarin of waarop zich personen bevinden. 3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt van het vuurwapen geen gebruik gemaakt, indien de identiteit van de aan te houden persoon bekend is en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten gevaar voor de rechtsorde met zich brengt. 4. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de poging en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht.

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/wettennr03/0237-004_Am...

Wanneer de agent zich in een levensbedreigende situatie bevindt, en/of wanneer de persoon een levensbedreigend wapen getrokken heeft, en hiermee een burger dodelijk dreigt te verwonden. Een agent mag alleen schieten als het echt niet anders kan

Je antwoord is gedeeltelijk waar. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een politieagent moet voldoen voordat hij mag schieten. Alles hierover staat te lezen in de ambtsinstructie van de politie onder de artikelen 7 t/m 10a. Succes!

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/wettennr03/0237-004_Am...

als hij tegenover iemand staat die of ook een wapen heeft, en de agent zijn leven probeert te beschermen... een agent mag niet zomaar schieten, dus niet bang zijn als je schuin oversteekt..

In de voorschriften van de agent wordt uiterste terughoudendheid van die agent geëist en alleen in levens bedreigende situaties mag de agent van zijn/haar vuurwapen gebruik maken En dan nòg..mogen zij dan in eerste instantie alleen zodanig schieten dat de persoon, waartegen hij/zij zich genoodzaakt voelt vuurwapengeweld te gebruiken, uitgeschakeld wordt.. Dus in het algemeen betekent dat: B.v. in een been schieten. Groet, Ton

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100