In een vrij smalle laan werd zonder enig overleg een schotelant. opgehangen aan het balkon aan de voorzijde van het pand.Wat kan ik hieraan veranderen

wij, de overburen vinden e.ea. absoluut niet acceptabel, en het ook de eerste keer dat men zo een ding ophangt in deze laan. O.i, is dit een soort milieuvervuiling.
Het gaat om een laan in een leuke woonomgeving met allemaal eengezinshuizen al dan niet met garages en leuke voortuinen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je kunt het beste met de gemeente overleggen of en wat hieraan gedaan kan worden. Het hangt zoals je al aangeeft af van de plaats en gemeentelijke bepalingen of je zomaar een schotel aan de voorkant van het huis mag plaatsen. Wat misschien ook een goede reactie is, om eerst eens samen met wat buren met je overburen te praten en in ieder geval aan te geven dat je het niet zo'n fraai gezicht vindt. Misschien is er over te praten. Als je zo'n gesprek op een positieve manier ingaat kan dit de verstandhouding ten goede komen. Toegevoegd na 1 minuut: Op bijgaande links (zoekactie in google) zie je als voorbeeld dat veel gemeenten hierover ook bepalingen hebben geplaatst. Wellicht staat er ook iets op de website van jullie gemeente. Toegevoegd na 4 minuten: In ieder geval betreft het - volgens mij - altijd een gemeentelijke bepaling, dus het is in ieder geval goed om daar eerst informatie over in te winnen. Voor de rest denk ik dat het heel goed is om de verstandhouding met buren zo goed mogelijk te houden. Dat wil niet zeggen dat je alles goed moet vinden, maar moet nadenken over een positieve manier om duidelijk te maken dat je het geen fraai gezicht vind. Misschien een algemene vraag of ze zelf nog andere plaatsingsmogelijkheden hebben. Je zou ze ook kunnen uitnodigen in jouw huis in plaats van daar langs te gaan en het dan ter sprake brengen. Dat heeft een ander effect dan langs de deur gaan.

Bronnen:
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=plaats...

Als er geen verbod is door de gemeente of indien van toepassing de verhuurder doe je er niets aan

Het plaatsen van een schotelantenne is in de meeste gemeenten aan regels gebonden. Het lijkt mij verstandig om eens met de gemeente contact op te nemen voor de regelgeving in jouw gemeente.

je zou hierover contact kunnen opnemen met je gemeente, of de woningbouw vereniging, indien het huurhuizen betreft.. ik neem aan dat je buren je toch wel hebben gevraagd of jullie ermee akkoord gaan.. zo niet, ga langs je gemeente en vraag het hun..

Informeer bij de gemeente of er een vergunning nodig is, en zo ja, of die buren er een hebben (als de gemeente dat al door mag geven). Het kan ook zijn dat het gewoon mag, en dan heb je pech.

Voor ons dorp bestaat er een website, net als voor alle andere plaatsen in Nederland. Hierop kan je inloggen op omgevingsloket.nl en daar kun je iets melden of aanvragen over je omgeving. Waarschijnlijk zullen schotelantennes ook aan regels zijn gebonden.

Bronnen:
www.omgevingsloket.nl

Volgens mij valt er niets aan te doen en die wet is net vrijgegeven, dat iedereen en schotel mag ophangen.

Je dient allereerst vast te stellen of het daar om een huurhuis, dan wel een eigen woning gaat. Gaat het om een huurwoning dan kun je de eigenaar ervan aanspreken en in alle vriendschap verzoeken het ding te verwijderen dan wel..naar een andere plek te plaatsen. Gaat het om een eigen woning, dan kun je de bewoner/eigenaar het zelfde verzoek voorleggen. Indien niet op je verzoek wordt ingegaan..dan kun je een civiele procedure tegen hen aanspannen. Je moet dan b.v. aangeven dat jouw uitzicht aanzienlijk minder aantrekkelijk geworden is door dat storende, lelijke ding. Je kunt een civiele procedure enkel maar via een rechtsman/vrouw, advocaat, laten verlopen omdat in het civiele proces een verplichte procesvertegenwoordiging kent. Een jurist inhuren..zeg maar advocaat..inhuren is erg kostbaar. En de kans dat je dit wint acht ik niet zo vreselijk groot. Houd het maar op ergens rond de fifty fifty, vrees ik toch. Dus pas op dat kan je veel geld gaan kosten..plus..dat dat kreng daar ook nog eens blijft hangen. Ik wens je in elk geval heel veel succes toe bij je pogingen het ding daar weg te krijgen. Groet, Ton

Ik heb begrepen dat het plaatsen van schotelantennes niet meer gereguleerd wordt. De kern van het probleem is dat u dat niet kunt accepteren; misschien biedt een scholing in zenboeddhisme uitkomst, zodat u het kunt accepteren.

Als het een huurwoning betreft en de verhuurder (corporatie)heeft dit contractueel verboden dan kun je in overleg treden met de verhuurder. Het is dan nog niet zeker dat de verwijdering gaat lukken. Anders heb je geen wettelijke middelen om de schotel te laten verwijderen. Zelfs de gemeente heeft maar beperkte middelen. In de zaak die speelde voor het Europese Hof ging het om een Iraakse familie die woonachtig is in Zweden. Zij had een schotelantenne geplaatst om nieuws en andere televisieprogramma's uit haar thuisland te kunnen bekijken. Deze familie werd door haar verhuurder gesommeerd de door haar geplaatste schotelantenne te verwijderen. De zaak liep uit op een gerechtelijke procedure waarin verhuurder in het gelijk werd gesteld. De rechter vond - zoals in Nederland ook vaak het geval - dat er voldoende alternatieven waren. De familie legde de zaak echter voor aan het Europese Hof. Deze oordeelde - eenvoudig gezegd - dat van het recht op vrije nieuwsgaring alleen kan worden afgeweken indien er sprake is van dringende redenen van algemeen belang. Ook oordeelde het Europese Hof dat niet snel mag worden aangenomen dat er sprake is van een redelijk alternatief. Hiervan is pas sprake als dit alternatief minstens hetzelfde biedt als de schotelantenne. Daarbij geeft het Europese Hof nog nadrukkelijk aan dat het soort informatie niet belangrijk is. Ook pure entertainment valt onder de reikwijdte van artikel 10 van het EVRM. Om kort te gaan: de schotelantenne mocht blijven staan. De rechter De rechter moet hier twee belangen afwegen: het belang van de verhuurder om haar beleid consequent te kunnen blijven uitvoeren en het belang van de huurster om in alle vrijheid buitenlandse zenders te kunnen blijven ontvangen. Dit is trouwens één van de fundamentele rechten van de mens: de vrijheid om zich te informeren (artikel 10 EVRM). De rechter maakt de afweging en stelt de huurster, ondanks de overtreding van het verbod in de huurovereenkomst, in het gelijk. Zo speelt de ligging van het appartement een rol, omdat daardoor de ontvangst van de zender slecht is als de huurster zich aan de gestelde voorwaarden tot het plaatsen zou houden. Een andere factor is dat, in tegenstelling tot wat de verhuurder stelt, de schotel van buitenaf niet goed waarneembaar is. Tot slot overweegt de rechter dat de verhuurder zeker regels mag stellen ten aanzien van haar beleid, maar dat in dit geval een uitzondering moet worden gemaakt.

Bronnen:
http://rechtennieuws.nl/28061/schotelanten...
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2891

Misschien contact opnemen met de PVV? Wellicht dat schotelantennes vallen onder islamisering van Nederland?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100