Wat moet je allemaal verplicht doen als je een bijstandsuitkering hebt?

Ik weet de eisen om een bijstandsuitkering te mogen ontvangen.
Maar wat moet je allemaal doen als je de uitkering hebt? Hoeveel en wat voor administratie moet je bijhouden en eventueel indienen? Moet je verplicht solliciteren? Hoe veel?
Wat komt er dus precies kijken als je die uitkering hebt aangevraagd?
En als je m ook toegekend hebt gekregen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je moet actief werk zoeken en per week 1 sollicitatie versturen. Je bent verplicht alles over je financiële status te delen: Geen geheimen. Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden is meestal de vraag/verplichting om te tonen, maar in principe dus alles. Je betaalrekening, mogelijke spaarrekening, alles. Tegenwoordig is er de Participatiewet en de Tegenprestatiewet wat betekent dat je in de benen moet als je een uitkering krijgt. Vrijwilligerswerk is het niet te noemen, maar wel vergelijkbaar. Rotterdam is hier in 2011 al mee begonnen en het blijkt een succes: streng en dwingender dan andere gemeenten. Het idee er achter is om mensen actiever te maken, deel te nemen aan de maatschappij. Je kunt papier prikken in het plantsoen, maar ook op bezoek gaan bij iemand die eenzaam is, die graag een kopje koffie drinkt met een babbeltje. Echter ook werken aan je eigen gezondheid is een tegenprestatie. -----'Het blijkt dat mensen die een tegenprestatie leveren zich ook beter voelen'.----- Wanneer wel of geen tegenprestatie. Sommige mensen hoeven geen tegenprestatie te verrichten, dit is per geval verschillend. .Alleenstaande ouder met kinderen tot 5 jaar .Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt .Vrijwilligerswerker .Mantelzorger Gevolgen niet nakomen tegenprestatie Werkt iemand welbewust niet mee? Dan volgt een korting op de uitkering. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur. -----De Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld krijgt regelmatig klachten van mensen die zich onder druk gezet voelen door de gemeente. "Ze vinden dat ze wantrouwend benaderd worden. Ze voelen zich overgeleverd aan de willekeur." "Maar mensen vragen zich vooral af hoe het kan dat er zulke sterke verschillen zijn per gemeente. Rotterdam is strenger en dwingender dan andere gemeenten."------

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2153642-rotterdam-v...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/b...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/p...