door wie wordt het om gecontroleerd?

Toegevoegd na 51 seconden:
Openbaar Ministerie

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Openbaar Ministerie wordt (afhankelijk van welk aspect van het werk van OM het om gaat) gecontroleerd door de rechter of door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Min...

Het openbaar ministerie (OM) is geen Ministerie zoals de naam doet vermoeden maar een overheidsorganisatie die zich officieel bezighoudt met ‘de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere taken die in de wet geregeld zijn. Het openbaar ministerie wordt niet gecontroleerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar is alleen verantwoordelijkheid verschuldigd aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De minister van Veiligheid en Justitie is op zijn beurt weer politiek verantwoordelijk voor het beleidsmatig handelen van het Openbaar Ministerie tegenover de Eerste en Tweede Kamer. De Minister van Veiligheid en Justitie distantieert zich bewust van individuele strafzaken die door het Openbaat Ministerie aan de rechter worden voorgelegd. Dat houdt in dat het Openbaar Ministerie (per zaak in de persoon van de Officier van Justitie die de strafzaak aan de rechter voorlegt) door de rechter wordt gecontroleerd. Toegevoegd na 1 uur: Het OM moet dubbel verantwoording afleggen over wat het doet. Aan de ene kant aan de rechter. Aan de andere kant legt het OM verantwoording af aan de minister van Veiligheid en Justitie. De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Toegevoegd na 2 uur: Aangezien het gehele Openbaar Ministerie een onderdeel is van de rechterlijke macht zijn het de burgers die volgens de grondprincipes van de Trias deze dient te controleren. Dat kunnen de burgers door de openbaarheid van zittingen, openbaarheid van uitspraken, goed klachtrecht en zicht op belangenverstrengeling via de openbaarheid van de registers van nevenfuncties. In de praktijk wordt de rechterlijke macht gecontroleerd door de uitvoerende macht (de Koning en de Ministers) en in het bijzonder onder verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Bronnen:
https://www.om.nl/organisatie/@25160/broch...
https://www.om.nl/organisatie/procureurs-generaal/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuw...