Nederlandse grondwet kent vrijheidsrechten, hebben andere landen (USA, UK Belgie ook zo'n catalogus?

het gaat mij dus niet om sociale grondrechten maar rechten als vrijheid van meningsuiting, godsdienst)

Toegevoegd na 15 minuten:
engeland heeft niet eens een grondwet

Weet jij het antwoord?

/2500

Niet alleen hebben veel andere landen zo'n catalogus van rechten, vaak zijn die rechten ook ouder en beter omschreven. De VS kent de 'Bill of Rights', de eerste 10 amendementen van de grondwet. Die regelen eenduidig rechten als vrijheid van meningsuiting etc. Het eerste amendement is wat dat betreft bv overduidelijk 'Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.' Kortom, in een paar zinnen: vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging/vergadering, en protest.

Bronnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_State...

Artikel 7 van de Grondwet garandeert de vrije meningsuiting 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. Dit betekent dat in andere formele wetten beperkingen op de vrijheid van meningsuiting gemaakt mogen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Auteurswet en het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit geldt voor Nederland. Alle landen van de Raad van Europa hebben zich gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zijn alle Europese landen inclusief Rusland, maar exclusief Wit-Rusland, plus een aantal landen in de Kaukasus. Niet alle landen interpreteren de wetten hetzelfde. Bv. Polen, Hongarije, Roemenië, Rusland e.a. hanterennandere maatstaven den bv Nederland of België. De wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak. (Artikel 261, 262 en 266 van Sr). Amerika kent de tien amendementen van de United States Constitution, waarin de vrijheid van meningsuiting in woord en geschrift is vastgelegd. Maar ook de Amerikaanse overheid past beperkingen toe (bv zaak Microsoft in 2013). In Great Britain is de vrijheid van meningsuiting opgenomen in een Act of Parliament. Een Acts of Parliament zijn wetten die na ingediend wetsontwerp door het Lager- en het Hogerhuis zijn aangenomen en door de kroon bekrachtigd. Toegevoegd na 10 minuten: Het recht op vrije meningsuiting is internationaal vastgelegd in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 11 van het EU-Grondrechtenhandvest. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Artikel 19 IVBPR noemt als geoorloofde beperkingsgronden het belang van de rechten of de goede naam van anderen en het belang van de nationale veiligheid of de bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden. Ieder land kan deze visie naar eigen inzicht interpreteren. Hongarije bv heeft de omstreden artikelen sedert 2013 in de Grondwet niet aangepast. De Hongaarse grondwetswijzigingen hebben de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Hongarije aangetast. Ook zijn de vrijheid van meningsuiting en rechten van onder meer ongetrouwde paren en homostellen beknot.

Bronnen:
http://www.europa-nu.nl/id/vg9ho48czuz9/ra...
http://www.nu.nl/buitenland/3396581/eu-wil...
https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyc...

Duitsland België Amerika ( suprême ) ja in Nederland niet :) . In Nederland is de grondwet een verhaal sorry voor m'n bewuste provocatie maar het is een schande dat een wet op basis Vd de grondwet in Nederland niet ge toets kan worden . Pas nog is het wetsvoorstel daarvoor niet eens echt behandelt . Een wet aangenomen ( in Nederland ) wordt geacht conform de grondwet te zijn . Tja zo lusten we ze wel . De slager keurt z'n eigen vlees . In Duitsland kan een ieder een wet of regel laten toetsen of het wel conform de grondwet is .