Heeft een zedenzaak altijd betrekking op slachtoffers die minderjarige zijn?(18 of jonger)

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee hoor, het kan ook onder alleen volwassenen zijn. Bijvoorbeeld seksuele intimidatie op de werkvloer speelt zich met name af onder volwassenen. En verkrachtingen ("het tegen de zin seksueel binnendringen van de ander") komen ook binnen het huwelijk voor.

Nee hoor. In de Zedenwet staat bijvoorbeeld ook dat schennispleging en het aanbieden van pornografisch materiaal op een openbare plaats bestraft wordt. Aanranding en ontucht eveneens. Dus niet alleen als er kinderen bij betrokken zijn, maar ook als oudere mensen tegen hun wens in tot bepaalde handelingen worden gedwongen.

Hoewel de meeste zedenzaken betrekking hebben minderjarige slachtoffers is dit niet altijd het geval. Ook wordt bij zedenzaken meestal gedacht aan seksuele delicten. Een zedenzaak gaat echter om delicten tegen de deugd (de zede). Een zedendelict kan een zedenmisdrijf zijn of een overtreding tegen de zeden. De meeste zedenmisdrijven (artikelen 239, 240 en 240b t/m 251) hebben inderdaad met seks en minderjarigen te maken. Het art 242 betreft verkrachting. Slachtoffers kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Tussen (huwelijks)partners kan sprake zijn van verkrachting. Partnerschap geeft niet automatisch toestemming tot het mogen plegen of het moeten ondergaan van seksuele handelingen. De artt 252 en 253 gaan over andersoortige (ook) zedenmisdrijven. Het verkopen of toedienen van alcoholische drank aan iemand die dronken is een zedenmisdrijf. Artikel 252 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: 1°. hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient; 2°. hij die een kind beneden de leeftijd van zestien jaren dronken maakt; 3°. hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot het gebruik van bedwelmende drank. Een zedenmisdrijf is ook: het ter beschikking stellen van een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar dat onder zijn wettig gezag staat, wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bedelarij, van gevaarlijke kunstverrichtingen of van gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid zal worden gebruikt, Ontuchtige handelingen plegen met een dier kan op grond van art 254 een zedenmisdrijf zijn. Artikel 254 Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXIV/geldigheidsdatum_03-09-2015 Een zedenzaak hoeft dus niet per se betrekking te hebben op seks waarbij de slachtoffers beneden de 18jaar zijn.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/Twee...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100