Welke mogelijkheden heeft een gedetineerde om zijn eigendommen (zoals koophuis) te verkopen?

Stel iemand gaat voor bijvoorbeeld 8 jaar de gevangenis in, kan hij dan zelf dingen regelen als de verkoop van zijn huis en opslag of verkoop van zijn eigendommen? Hoe gaat dat in zijn werk?

Weet jij het antwoord?

/2500

De gedetineerde zal een tussenpersoon in moeten schakelen, die zijn belangen buiten de gevangenis behartigd. Op die manier kan verkoop van roerend en onroerendgoed best geregeld worden. Of andere zaken als opslag van spullen etc.

Elke Penitentiaire Inrichting (PI) beschikt over speciale personen die zorgtaken vervullen voor gedetineerde in het kader van re-integratie. Deze persoon kan er bijvobeld voor zorgen dat via de hypoheekverstrekker, de makelaar of een notaris de verkoop van het huis. geregeld wordt. Als de gedetineerde nog contact heeft met zijn advocaat kan de advocaat (als hij daartoe bereid is) actie ondernemen om te zorgen dat de verkoop van het huis geregeld wordt.