Tot wanneer kwamen ridders voor?

en in welke landen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de loop van de Late Middeleeuwen verminderde het belang van de ridders op het slagveld door militaire veranderingen. Een van die veranderingen is de ontwikkeling van de kruisboog en longbow. Deze verandering vond vooral plaats in de Honderdjarige Oorlog, waarbij de Engelsen veel voordeel hadden over de Fransen, die deze nieuwe technieken nog niet gebruikten. Een bekend voorbeeld is de Guldensporenslag in 1302, waar de Franse ridders een nederlaag leden tegen het Vlaamse voetvolk. Piekeniers en boogschutters konden op afstand door het harnas van de ridder schieten, terwijl een ridder juist gevaarlijker was dichtbij. De komst van veldartillerie versterkte dit proces. De ontwikkeling van de bombarde in de 14e eeuw, en later de handwapens maakten een gespecialiseerde bereden elite overbodig. Er trad een commercialisering van de oorlogsvoering op, waarbij Milaan en Venetië het voortouw namen met het gebruik van huursoldaten. De riddertitel was tegen die tijd al vooral het monopolie van de hogere, rijkere adel, en verloor zijn militaire functie. Het werd enkel een titel. Naarmate het ridderschap steeds minder geassocieerd met oorlogvoering en gaf de naam steeds vaker sociale status aan. Tegenwoordig worden ridderschappen nog steeds vergeven in Groot-Brittannië (Dame en Sir) en andere landen van het Brits Gemenebest en in Nederland, als erkenning van verdiensten. Die verdiensten zijn niet noodzakelijk militair van aard. In Nederland kan men als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau worden gedecoreerd. Dit geeft echter geen recht op ridderschap of een rangkroon. ps:De Late Middeleeuwen is een periode in de geschiedenis van Europa die duurt van ca. 1270 tot 1500.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Late_Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_(ruiter)

Het hangt er een beetje vanaf wat je precies met 'ridder' bedoelt. Als je een figuur bedoelt van militair belang op het slagveld, dan kan gesteld worden dat met de opkomst van de handvuurwapens de ridder geleidelijk uit beeld verdween. Hoewel de engelse longbow (14e eeuw) al een teken aan de wand had kunnen zijn dat het riddertijdperk ten einde liep, sloeg de balans pas echt om toen handvuurwapens hanteerbaar genoeg werden op het slagveld. Dit omdat met een pistool een ridder makkelijk geveld kon worden; hiermee verdween het grote overwicht dat bereden zware eenheden als ridders - die hun hele leven bezig waren zich in de vechtkunst te bekwamen-tot dan toe gehad hadden op het slagveld. Je kunt dan dus denken aan ongeveer de 15e eeuw in de meeste landen . Landen zou ik zo niet specifiek kunnen geven -- ik denk dat ze in heel europa ongeveer tezelfder tijd verdwenen. Als je _de idealen_ bedoelt van ridderlijkheid, dan zou je ook kunnen stellen dat deze geleidelijk verdween met de komst van de renaissance. Dit omdat de ridderlijke idealen grotendeels gebaseerd zijn op de driestandenmaatschappij, die ook al tijdens de renaissance verdween. Hoewel sommige ridderidealen natuurlijk tot op de dag van vandaag overleven. En natuurlijk bestaan er vandaag de dag nog steeds 'ridders', in de vorm van adellijke predikaten en onderscheidingen ...