Wat houdt de keynesiaanse theorie in?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je vraag is het beste te beantwoorden in het kielzog van een bredere vraag: wat doet een econoom? Een econoom probeert op rationele wijze het menselijk gedrag te beschrijven dat samenhangt met de financiële, consumptieve en productieve keuzes. Het grote obstakel daarbij is dat mensen ipv objectief en rationeel te handelen, juist overwegend handelen op basis van tijdelijke, persoonlijke en (on)bewuste emoties/voorkeuren. Hierdoor is het voor een econoom onmogelijk om de economie in rationele wetten te omschrijven. Economen laten zich hierdoor niet uit het veld slaan. Om het probleem van de menselijke irrationaliteit te omzeilen veronderstelde men eerst dat iedereen toch 100% rationeel handelt en over 100% van alle marktinformatie beschikt. In die schijnwereld komen vraag en aanbod altijd snel bij elkaar doordat de prijs zich snel aanpast tot vraag=aanbod. Daarop voortbouwend is de studie van de economie steeds verder ontwikkeld door het telkens opnieuw invoegen van nieuwe, meer realistische obstakels binnen de bestaande theoretische kaders. De Keynesiaanse theorie is één zo’n stap in die ontwikkeling. De stap die Keynes maakte was dat hij oog had voor marktfricties zoals het minimumloon, vakbonden, contracten, ongerechtvaardigd optimisme en pessimisme, etc. Door dit soort fricties tussen het micro (individuele) en het macro (maatschappelijke) niveau kunnen de totale vraag en aanbod binnen een economie voor lange tijd uit elkaar blijven liggen met allerlei nadelige consequenties voor het algemeen maatschappelijk welzijn (zoals oa een hoge werkloosheid). Dit soort onnodige en ongewenste maatschappelijke consequenties zijn volgens Keynes het meest effectief te verhelpen vanuit het macro niveau, oftewel vanuit de overheid. De manier waarop een overheid dit kan doen is door ttv een recessie de eigen uitgaven te vergroten (bv wegen bouwen) en/of door het inkomen van de consumenten te vergroten (door lagere belastingen). De keerzijde van deze medaille is dat in tijden van economische voorspoed de overheid die voorspoed moet temperen door de eigen uitgaven terug te brengen en de eigen inkomsten via de belastingen te verhogen, opdat er bij de volgende recessie weer voldoende financiële armslag is om effectief in te kunnen grijpen. Om politieke én maatschappelijk zelfzuchtige redenen gebeurt dit laatste te weinig, waardoor de overheidsschulden steeds verder oplopen. Zie verder www.lweo.nl/1349.html (All rights reserved © www.hollandinvest.com)