wat is macht? en heeft iedereen een bepaalde macht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Macht is het vermogen om anderen te manipuleren. Iedereen die kan communiceren heeft die mogelijkheid, want zelfs als je alleen maar medelijden opwekt manipuleer je.

Zodra je macht hebt ben je een machthebber.... Dit kan natuurlijk in verschillende gradaties. D'r zijn zelfs al baby's die macht hebben, informeer maar eens bij prille ouders..... Toegevoegd na 1 uur: Macht= 'overwicht hebben in de ruimste zin des woords'

Ja,iedereen heeft een bepaalde macht,hoe gering dan ook! In mijn werkzame leven had ik ook veel macht. Ik was namelijk de chef over de balpennen,potloden en gummetjes!

Macht is als je zonder het zelf uit te drukken ontzag krijgt van mensen, en ze dingen voor je doen. Echt macht heb je dus pas als je niet meer anderen hoeft te vertellen dat je boven ze staat , maar dat ze dat al automatisch weten. En ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, het zij op je werk of elders. Ouders hebben dit sowieso al tegenover hun kinderen.

Macht is het vermogen om je omgeving te manipuleren. Iedereen heeft macht. De één wat meer dan de ander.

Als je in je auto rijd en bij een stoplicht stopt voor oranje of rood ,dan heb je al de macht over het verkeer wat achter je rijd.

Je hebt macht als anderen je nodig hebben. Als je baas je wil ontslaan, maar alleen jij hebt de juiste connecties die het bedrijf nodig heeft, heb jij de macht, want om het met het bedrijf te kunnen redden heeft hij je nodig. Macht is dus het vermogen om te (be)sturen. Iedereen heeft macht, alleen beseffen we dat niet altijd. Het ligt aan de situatie. Als in een jong huishouden er een is die de macht heeft is het de baby. De baby bestiert het leven van de jonge ouders.De macht van de baby is gebaseerd op de liefde van de ouders. Bij de oppas of verzorgster heeft die baby de macht niet. Stel dat jouw baas in het sportteam speelt waarvan jij de coach bent? Dan verandert de machtsverhouding. Wie machtig is kan de mensen sturen, maar heeft niet altijd invloed. Dit is weer heel verschillend. Heb je invloed op iemand dan kan je diegene niet altijd sturen, maar wel diens mening veranderen. Wie iets doet omdat het moet, zal er minder energie in steken dan wie iets doet omdat hij het zelf wil, er zelf achter staat. Invloed is dus eigenlijk sterker als macht.

Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. Iedereen heeft macht: we realiseren ons dat alleen niet vaak genoeg. Macht is relatief en situationeel gebonden. Met andere woorden. Hoe machtig je bent, is afhankelijk van de situatie en van degene met wie je jezelf vergelijkt. Wie geen kinderen heeft, denkt misschien dat een baby het meest machteloze wezen op aarde is. Ouders –en zeker jonge ouders– weten wel beter. De baby bestiert hun leven. Als er in het huishouden één wezen macht heeft, is het de baby. En als vader op reis is en moeder een au pair in huis heeft, slaapt de baby vrijwel meteen door. De au pair laat hem gewoon een tijdje huilen. De macht van de baby is gebaseerd op de liefde van de ouders. Ten opzichte van een eenvoudige au pair heeft de baby deze macht niet.

Bronnen:
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardig...

geld is macht,kracht is macht. maar ook kennis is macht.

Iedereen heeft een een bepaalde macht over zich zelf. Behalve baby's die kunnen nog geen macht hebben. Waar over het ook is. Maar rest heeft iedereen een bepaalde macht over iets...

Iedereen heeft macht, maar bij sommigen uit zich dat alleen maar in onmacht, helaas...

Macht is een overwicht van jou in de relatie van jouw met je omgeving. Geen evenwicht, in de relatie. Geen echte openheid. Zodra de ander in de relatie de zelfde sterkte aanneemt, verdwijnt de macht. Iedereen kan macht hebben, iedereen heeft relaties met zijn/haar omgeving, kan zich in die relaties groter/sterker maken en zo overwicht...macht krijgen.

Macht is de vrijheid om te beslissen of je iets doet of laat. Iedereeen heeft dus in zekere zin een vorm van macht,hoe machtiger je bent des te meer beslissingen je kunt nemen die ook invloed of betrekking hebbben op andere dan jezelf.

macht komt voort vanuit het Onvermogen om de innerlijke onzekerheid op te lossen, en dwingt af...en onderdrukt.... kracht daarentegen komt voort vanuit het Vermogen van innerlijke zekerheid, en vraagt....en maakt gelijkwaardig..... lijkt op elkaar maar is toch een heel verschil. iedereen zou voor de macht kunnen kiezen, maar ook kunnen kiezen om te werken vanuit kracht. , ligt eraan wat er mee bereikt wil worden, en hoe snel.

Macht gecombineerd met intelligentie en menselijkheid is gezond zolang er controle is van de mensen die ook de authoriteit hebben om die macht kritisch te observeren en te waarschuwen via de geeigende kanalen; Wel is het zo dat macht ALTIJD corrumpeert na verloop van tijd. En ja, iedereen heeft een soort macht , van de vuilnisophaler tot de werkloze maar mms is daar de macht minder zichtbaar eb is het begrip macht meer in de filosofische zin.

Macht is het vermogen de beslissingsbevoegdheid van een ander aan de kant te schuiven.

Ha, die Badrick; Macht is de mate waarin men in staat is invloed uit te oefenen. Iedereen heeft wel een zekere macht, hoe klein ook. Iemand die 100% onmachtig is heeft volgens mij allang een tuintje op zijn buik.