Wat is het verschil tussen gevaar en risico?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het is hetzelfde... Gevaar is risico en risico is gevaar... Alleen van risico wordt men beter, van gevaar niet...

Bij risico is er alleen een kans op gevaar

bij gevaar is er denk ik een rechtstreekse dreiging bij risico is er een kans op gevaar

Risico is ingecalculeerd gevaar... Echt gevaar gebeurt vaak plotsklaps. Bijv. als je gaat beleggen is dat een risico. Je weet dat de kans bestaat dat je er slechter vanaf komt. Maar je kan er ook beter van worden. Als je in vliegtuig zit dat neerstort is dat een gevaar. Daar heb je niet voor gekozen. Ander voorbeeld: Je gaat bungeejumpen. Alles ziet er veilig uit en de begeleiding lijkt te weten waar ze mee bezig zijn. Dan loop je alsnog het risico dat je crast. Maar dat risico neem je. Als het touw scheurtjes vertoont. De begeleiding meer met zichzelf bezig dan met jou. Alles er gewoon onveilig uitziet. Dan is het geen risico meer. Dan loop je gevaar als je toch springt. Toegevoegd na 2 minuten: De dikke van dale zegt hierover: Risico-> ri·si·co het, de; o en m -’s gevaar van schade of verlies: ~ lopen; op eigen ~ Gevaar-> ge·vaar het; o -varen kans op iets ergs; risico: ~ lopen (om); in ~ verkeren Niet echt duidelijk dus...

De formule voor risico: Risico = Kans x Gevolg. Kans: -Hoe groot is de kans dat er zich een ongeval voordoet. Gevolg ("gevaar"): -Wat is het gevolg als het ongeval mij treft. Als ik een een houten balkje op de grond laat liggen dan is de kans redelijk groot dat ik er over ga struikelen. Het gevolg is dat ik bij een struikelpartij een buil oploop. Het risico is dus (relatief) klein. Bij hetzelfde balkje bovenop op een steiger. Is de kans dat je er over struikelt even groot als in bovenstaand voorbeeld. Het gevolg van een struikelpartij kan zijn dat je naar beneden valt met dodelijke afloop. Het risico is zeer groot.

Gevaar ervaar je en risico is de kans dat je er tegen aan kunt lopen. Dan is het gevaar er nog niet .Je eigen keuze speelt dan mee.

risico heeft niet altijd met gevaar te maken. een risico: iets kan lukken of mislukken. daar zit niet altijd gevaar in een hoekje.

Als je gevaar loopt heb je het risico al genomen. !

Gevaar is een situatie waarin je verkeert. Een risico, is de kans dat het niet goed gaat.

Gevaar is...twee mutsen op Goeie vraag...en risico..dat ze elkaar in de haren vliegen.... Maar ben blij dat ik de enigste Muts hier niet meer ben...

Als je je naar buiten begeeft,loop je het risico in een gevaarlijke situatie te belanden. Risico is altijd aanwezig,gevaar niet.

Ha, die Sharona30; Risico is de theoretische kans op een negatieve situatie of ervaring, gevaar is die situatie of ervaring zelf. Groot of klein risico drukt immers uit hoe groot de kans is dat iets je overkomt. Groot of klein gevaar geeft aan hoe ernstig de gevolgen zijn als het je ook echt overkomt.

De begrippen gevaar en risico wordt in de volksmond nog al eens door elkaar gebruikt. Toch is het van groot belang om hierin onderscheid aan te brengen. De definitie van gevaar volgens de norm is “bron voor letsel of schade aan de gezondheid”. Voorbeelden zijn: gevaar voor bekneld raken, stootgevaar, gevaar voor contact met onder spanning staande delen. Een gevaarlijke situatie is iedere situatie waarin een persoon aan een gevaar of gevaren is blootgesteld. Een risico wordt volgens de norm gedefinieerd als: een combinatie van de waarschijnlijkheid (kans) en de ernst van mogelijk letsel (effect) in een gevaarlijke situatie. Men zegt ook wel eens: risico = kans x effect, hoewel meestal geen sprake is van een eenvoudige vermenigvuldiging.

Bronnen:
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id928...