Wat is een PGB?

Dit na aanleiding van mijn andere vraag over zorg voor partner?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Binnen de WMO bestaat dat voor het aankopen van hulpmiddelen en voor het inkopen van huishoudelijke hulp, en in AWBZ voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en begeleiding in dagdelen, kortdurend verblijf, en langdurig verblijf. Bij ALLE PGB's (dus inclusief dat voor hulpmiddelen) geldt dat je een PGB ontvangt in plaats van zorg in natura (ZIN), dus zorg via een instelling of een hulpmiddel in natura. Je krijgt dan een bepaald bedrag om die zorg mee in te kopen, zodat je meer vrijheid hebt om dat in te vullen zoals je zelf wilt. Al het uitgegeven geld moet je verantwoorden, en je mag het alleen uitgeven aan zorg binnen de kaders van de wet, waarbij bij de AWBZ-zorg trouwens wel geschoven mag worden met functies, zodat je bijvoorbeeld wat over is van je budget voor verpleging, mag inzetten voor extra begeleiding, of andersom. Je mag niet schuiven van AWBZ-functies naar de WMO-functie huishoudelijke verzorging, behalve als je een zorgzwaartepakket (verblijfsindicatie) hebt, dan mag je daar wél huishoudelijke hulp van inkopen. Het PGB is een prachtig instrument voor mensen die graag zelf de regie houden over hun zorg, of voor mensen die niet uitkomen met ZIN (denk aan niet op tijd op je werk kunnen zijn omdat de thuiszorg niet voor zeven uur begint, geen zorg op afroep kunnen regelen zodat je op vaste tijden naar de WC moet, dat soort ongein). Bovendien is het goedkoper: je hebt geen overhead, maar alleen het (uur)loon van je zorgverlener. Toch besloot ons huidige demissionaire kabinet in al haar wijsheid (ahum) om alle AWBZ-PGB's af te schaffen, behalve voor de verblijfsindicatie. Voor het PGB in de plaats kwam de VPZ (vergoedingsregeling persoonlijke zorg) die lijkt op het PGB, maar alleen toegankelijk is als de zorg die jij wilt niet via een instelling te leveren is, en je minimaal 10 uur zorg per week nodig hebt. Volgend jaar zal deze regeling worden samengevoegd met het n.a.v. de val van het kabinet her in te voeren PGB. Concreet betekent de nieuwe wetgeving dat voor 2012 er een beroep gedaan kan worden op de VPZ als je voldoet aan de voorwaarden, en dat er vanaf 2013 weer PGB's kunnen worden aangevraagd, maar daarvoor geldt dan wél nog dat 10-uurscriterium. Binnen de WMO is een gemeente verplicht om het PGB aan te bieden voor hulpmiddelen of voor huishoudelijke zorg, wanneer daar een indicatie voor is uiteraard. Kijk voor meer informatie in de bron, de site van Per Saldo.

Bronnen:
www.pgb.nl

Het PGB is als het ware een som geld waarvan de hulpvrager hulp kan inhuren. Dit kan professionele hulp zijn, maar ook mantelzorgers. Het PGB valt onder de AWBZ en kan alleen gebruikt worden voor taken die de mantelzorger uitvoert zoals verpleging, verzorging, ondersteunende,- en activerende begeleiding. Voor taken zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen moet een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente omdat deze taken vallen onder de WMO.

PGB is een PersoonsGebonden Budget, daarmee kan je zelf zorg inkopen. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld de thuiszorg (huishoudelijke hulp, verzorging en/of verpleging) inkoopt bij een particulier bedrijf en niet krijgt via de regionale thuiszorg. Je leest regelmatig in de krant dat de thuiszorgers nauwelijks tijd hebben als ze bij de cliënten zijn. Maar bij de particuliere thuiszorg hebben de verzorgenden volop tijd voor de cliënten. Die particuliere thuiszorg kost wel meer (het verschil moet je zelf betalen) maar dan heb je ook wat. Ik heb goede ervaringen met Privazorg.

Met een PGB kan men in bepaalde gevallen zorg inkopen. Het geldbedrag kan per situatie / individu verschillen. Als men zorg "inkoopt" heeft men ook keuze ten aanzien van de hoeveelheid en / of kwaliteit van deze zorg. In principe komt iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, in aanmerking voor zorg vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Vanaf 1 januari 2012 kunt u bij een indicatie voor langdurig Verblijf kiezen voor een pgb, dat u vervolgens krijgt toegekend in de vorm van een zorgzwaartepakket (zzp).

Bronnen:
http://www.pgb.nl/

PGB, of tewel persoonsgebonden budget, een een geldbedrag dat je krijgt om zorg in te kopen als je deze nodig hebt. Als je een beperking hebt zoals bijvoorbeeld autisme of een andere handicap kun je hiervoor middelen, zorg en begeleiding inkopen. Zo betaal ik van mijn pgb (ik heb asperger) een thuisbegeleidster die mij helpt om met mijn autisme te leven en zo goed mogelijk in de maatschapij te passen. Veel mensen hebben het pgb misbruikt en daardoor is het tegenwoordig moeilijker te krijgen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100