Wie bedoelen wij met allochtonen in de praktijk?

Toegevoegd na 13 uur:
Waarom noemen wij deze mensen allochtoon wanneer we willen dat ze integreren? Je schept afstand en een dergelijke term verwordt automatisch een scheldwoord. Is het niet overbodig om mensen die hier geboren zijn allochtoon/medelander/nieuwe nederlander/enz. te noemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een allochtoon is iemand die ofwel zelf in het buitenland is geboren, of waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren. Je hebt zowel westerse als niet-westerse allochtonen. Een buitenlander is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat zijn twee heel verschillende dingen, maar in de praktijk worden deze vaak op een hoop gegooid. Een duitser wordt niet gezien als allochtoon, maar is dat wel. Een marokkaan kan autochtoon zijn, maar wordt zelden of nooit als zodanig herkend. In de praktijk kennen veel mensen deze definitie ook niet, en als iemand wel de definitie aanhoudt dat schept dat nogal wat verwarring. Een allochtoon wordt dan gezien als synoniem van buitenlander, en een lichtgetint kleurtje wordt vaak niet als blank herkend. Wat mij betreft mag dat hele onderscheid eruit, want er is niet één term die de lading dekt.

Buitenlanders.

Eenieder met een andere huidskleur dan de blanke...... (overigens ten onrechte, maar helaas is het wel zo)

Dat zijn mensen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen.

Mensen die van origine niet uit Nederland komen (en dan kan het ook gaan om de ouders of de grootouders) die in de praktijk ook een andere kleur, een andere religie of een andere kleur hebben dan wij. Een Amerikaan of Duitser zullen we dus niet snel een allochtoon noemen, al is hij strikt genomen wel degelijk geen originele Nederlander, en de tweede en derde generatie al helemaal niet. Ben je echter net effe te bruin, te moslim of te whatever, anders dan de 'gemiddelde Nederlander' dan wordt je al snel geclassificeerd als allochtoon. Al woont je familie hier al 100 jaar of langer. De definitie van Allochtoon is dan ook niet alleen aan herziening toe, tegen die classificatie op het eerste oog is vermoedelijk weinig kruid gewassen. Misschien als de overheid begint, maar voorlopig heb ik er ene hard hoofd in. Je kunt je 200 % hebben aangepast aan Nederland, als je kleur, je uitspraak of je godsdienst niet 'goed' is, ben je 'het bokkie' en blijf jij, en je kinderen, nog heel lang 'allochtoon'. Met alle nadelen vandien. (Arbeidsmarkt, scholing, publieke opinie).

Er zijn in Nederland genoeg mensen die hier niet geboren zijn en daarnaast soms ook nog eens een andere huidskleur hebben. Deze mensen worden vaak met de term allochtoon bestempeld. Allochtoon betekend dat je niet in Nederland bent geboren, maar nu wel hier woont. Veel mensen met een buitenlandse achtergrond zijn hier wel geboren en zijn dus eigenlijk geen allochtoon, maar worden wel zo genoemd, omdat ze nou eenmaal makkelijk onder die noemer vallen. Je weet niet van iedereen of ze wel of niet in Nederland zijn geboren en ik denk dat iemand die er niet uitziet als een typische nederlander al snel die stempel met zich mee krijgt. Het valt mij op dat iemand die WEL een lichte huidskleur heeft maar niet oorspronkelijk uit Nederland komt vaak niet een allochtoon wordt genoemd (denk aan een Frans of Duits iemand). Ik denk dat in Nederland er toch vaak (ten onrechte) naar de huidskleur gekeken wordt als de term allochtoon genoemd wordt.

De buitenlanders en vooral de donkere, gekleurde mensen worden als allochtoon gezien, wat ze ook zijn. Het valt mij trouwens op dat veel allochtonen zich als allochtoon beschouwen.

Allochtonen zijn mensen, die in een niet-europees land geboren zijn. Kinderen van één allochtone ouder zijn eerste generatie-allochtonen. Waarmee ik dus een eerste-generatie-allochtoon ben, want mijn vader heeft een half-indonesische vader, én heeft tot zijn17e in (toen nog) Indië gewoond. Hij heeft zelf wat moeite met het wennen aan dit idee ;-))

Wij bedoelen er inderdaad alle afstammelingen van en/of immigranten mee die hier als gastarbeider kwamen werken.Het is een stigmatiserend woord geworden.De sociologe Hilde Verwey-Jonker gebruikte het voor het eerst in die context in 1971 toen ze het over gastarbeiders had.Nu er geen 'gastarbeiders' meer zijn wordt iedereen die de kleur van een eventuele vroegere gastarbeider heeft allochtoon genoemd.Geen mens die zijn bvb.Amerikaanse vrienden zo zou noemen moesten ze hier komen werken. Van mij mag het woord geschrapt worden.

Wanneer iemand een allochtoon is (vanuit Nederlands oogpunt), gaat het om iemand die niet Nederlands is. Heeft niets te maken met huidkleur, het gaat om de nationaliteit. Mensen met een ander paspoort dan het mijne, zijn voor mij allochtonen, mensen met dezelfde nationaliteit zijn autochtonen. Dus voor iemand met een Nederlands paspoort ben ik een autochtoon, voor iemand met elk ander paspoort ben ik een allochtoon.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allochtoon_(persoon)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100